26-02-2016  Alcoholgebruik in het verkeer is niet geoorloofd. Maar hoe kan een werkgever ervoor zorgen dat zijn chauffeur altijd ‘de Bob’ is? Een alcoholtest afnemen voordat een chauffeur instapt kan, maar een werknemer mag weigeren aan een alcoholtest mee te werken. Dat staat in de jongste uitgave van EVO magazine.

ADM-beleid

Een werkgever moet wel iets doen. Hij kan namelijk aansprakelijk worden gesteld als de chauffeur onder invloed rijdt en een ongeval met schade veroorzaakt. Wat hij kan doen is zorgen voor 'ADM-beleid' , waarbij ADM staat voor alcohol, drugs en medicatie.

Naar huis zonder loon

Zo stelt de werkgever vast wanneer er in de onderneming wordt gecontroleerd op alcoholgebruik; periodiek, steekproefsgewijs of bij ernstig vermoeden. De werkgever mag sancties instellen. Als de chauffeur niet meewerkt aan een controle, of de uitkomsten niet met zijn leidinggevende wenst te delen, dan wordt hij die dag naar huis gestuurd. Zonder doorbetaling van loon.

Ontslag

ADM-beleid is noodzakelijk om na constatering van alcoholmisbruik sancties te kunnen opleggen. Als waarschuwingen worden genegeerd en er is sprake van een ernstige overtreding van het alcoholprotocol, kan uiteindelijk tot ontslag op staande voet worden overgegaan.

Lees het volledige artikel uit EVO Magazine