14-05-2013  Vandaag protesteerden vrachtautochauffeurs bij het hoofdkantoor van EVO tegen cabotage - het vervoeren van goederen tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. EVO is voorstander van cabotage. De organisatie stelt dat bedrijven binnen één interne Europese markt vervoerders uit andere lidstaten moeten kunnen inschakelen.

Leeg rijden

Door de huidige regels voor cabotage zijn vrachtautochauffeurs gedwongen met een lege vrachtauto terug te rijden na drie ritten in een ander land. Dit leeg rijden is slecht voor het milieu en leidt tot extra kosten.

Vrijheid van diensten

Volgens EVO is het beperken van cabotage in strijd met het fundament van de Europese Unie, namelijk de vrijheid van diensten. Het beroepsgoederenvervoer is op dit moment uitgesloten in de dienstenrichtlijn. Er is geen enkele sector die zo internationaal is ingesteld als het beroepsgoederenvervoer.

Onbeperkt

EVO is dan ook van mening dat het aanbieden van vervoersdiensten in de hele EU moet worden geliberaliseerd. Vervoerders moeten vrij en onbeperkt hun ritten kunnen uitvoeren. Mocht een volledige liberalisatie op korte termijn politiek onhaalbaar zijn, dan is EVO voorstander van elke stap die de cabotagemogelijkheden verruimt.

Chauffeurs

EVO vindt het van belang dat regels worden nageleefd, ook als het gaat om de beloningen voor chauffeurs. Als een buitenlandse vervoerder zijn chauffeur op regelmatige basis inzet voor het uitvoeren van ritten in Nederland, moet de vervoerder zijn chauffeur wel het Nederlandse loon voor zijn werkzaamheden betalen.