12-5-2011  Vrachtverkeer weghouden van wegen waar de auto’s uit oogpunt van leefbaarheid of veiligheid niet wenselijk zijn. Het kan, zo is gebleken uit een proef met trucknavigatie in Drenthe.

Tijdens de pilot is een navigatiesysteem getest dat rekening houdt met de belangen van zowel de transportsector als de wegbeheerders. Vandaag zijn de resultaten van de pilot bekendgemaakt.

De provincie Drenthe heeft daarom het initiatief genomen voor een pilot met als doel wegbeheerders invloed op de routeadviezen te geven. Deze proef werd een gezamenlijk project van alle wegbeheerders in Drenthe, Andes (leverancier van routeplanners en cartografische diensten), TLN, EVO en kennisplatform CROW.

Alle wegbeheerders leveren informatie die meegenomen wordt in de routeadviezen aan de chauffeurs. Het gaat daarbij om doorrijhoogtes en inrijverboden, blokkades als gevolg van wegwerkzaamheden en om delen van het wegennet waar vrachtauto’s ongewenst zijn.

Het systeem is getest op bijna honderd vrachtauto’s van ruim twintig vrijwillig deelnemende transportbedrijven. De meeste chauffeurs blijken de ‘ongewenste wegen’ te mijden. De geadviseerde routes leiden per saldo niet tot hogere kosten voor de transportbedrijven.