Stichting Arbo Flexbranche heeft in samenwerking met evofenedex een arbochecklist voor het magazijn ontworpen. Deze checklist brengt de veiligheidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. Uitzendbureaus weten op deze manier welke risico’s uitzendkrachten lopen en welke maatregelen hiertegen genomen worden binnen het bedrijf. Op die manier wordt de kans op een ongeval tot een minimum beperkt.

Download de checklist

Flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers, zijn in veel gevallen de motor achter een optimaal magazijn. Uit de statistieken blijkt echter dat deze groep vaak betrokken is bij een ongeval in het magazijn. Vooral jongeren, werknemers tussen de 15 en 24 jaar, vormen een kwetsbare leeftijdsgroep. Extra aandacht is geboden, want de verantwoordelijkheid voor uitzendkrachten staat niet altijd voldoende op het netvlies.

Code

De arbochecklist is samengesteld op basis van de Code Gezond en Veilig Magazijn, die inmiddels door een groot deel van het bedrijfsleven wordt ondersteund. Als initiatiefnemer van deze Code is evofenedex nauw betrokken bij de totstandkoming van de arbochecklist. Op de website van de Code zijn diverse handvatten te vinden voor het opstellen van een veiligheidsaanpak;, ook het gratis boekje Mensenwerk kan hier worden aangevraagd. Daarin wordt onder andere de rol van de uitzendkracht als volwaardig werknemer uitgebreid besproken.

Bedrijven die vragen hebben over veiligheid in het magazijn, kunnen contact opnemen met Daniëlle Gevers Deynoot per mail of telefonisch via 079 3467 254.