01-07-2015  Op 1 november zal (naar alle waarschijnlijkheid) de wederzijdse erkenningsovereenkomst op het gebied van de Authorized Economic Operator (AEO) in werking treden tussen de EU en China.

Lasten

Dit programma verlicht de administratieve lasten voor compliante ondernemers. De EU is het eerste gebied dat een dergelijke overeenkomst afsluit met China. De maatregelen moeten er voor zorgen dat minder dubbele controles worden uitgevoerd op de goederen bestemd voor en afkomstig uit China. De AEO-status voor ondernemers die handel verrichten op China wordt daarmee van groter belang.

Handel

De waarde van de handel import uit China bedraagt meer dan 1 miljard euro per dag en bedroeg in 2013 467 miljard euro. De handel stijgt nog steeds sterk. De uitvoer naar China heeft een waarde van 165 miljard euro per jaar.