26-07-2016  China doet vanaf 2017 mee met de TIR-conventie. Dit meldt de IRU, een organisatie in het wegtransport waarbij organisaties uit 73 landen zijn aangesloten, vandaag.

TIR-conventie

TIR (‘Transport International de Marchandises par la Route’) is een conventie die het vervoeren van goederen naar of van een niet-Europese lidstaat vereenvoudigt. De meeste Europese lidstaten en landen in Centraal-Azië, Mongolië en delen van het Midden-Oosten en Marokko en Tunesië doen hieraan mee. In totaal doen 66 landen mee aan het systeem.

Vervoer

Volgens de IRU heeft China de benodigde papieren ingeleverd bij de Verenigde Naties in New York. Als alles volgens plan verloopt, doet China vanaf 5 januari 2017 mee met de TIR-conventie. De IRU spreekt niet alleen van een ‘enorme prestatie’, maar ook van een ‘enorme opdracht’. Er is volgens de organisatie immers nog veel werk te verzetten om alle systemen voor 2017 operationeel te maken.

Handelsverkeer

EVO-beleidsadviseur Godfried Smit voorziet vooral op de lange termijn mogelijk verbeteringen in het internationale handelsverkeer met China. “Voorlopig verwacht ik nog weinig verandering, aangezien de TIR-conventie over het wegvervoer gaat. Potentieel zou je onder deze conventie echter ook andere delen van het vervoer kunnen uitvoeren. Dat betekent dan wel dat andere vervoerders daarmee moeten instemmen en dat de verdragsteksten in alle landen dit mogelijk moet maken.”