ChristenUnie tevreden met toezeggingen rond CETA-verdrag

Meerderheid in Tweede Kamer in zicht voor handelsakkoord met Canada

14-01-2020  Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer gaat naar alle waarschijnlijkheid voor het CETA-handelsverdrag met Canada stemmen. Dat bleek na een debat van ruim 15 uur, verdeeld over twee dagen. evofenedex heeft er de afgelopen maanden hard aan getrokken om de diverse fracties van te overtuigen dat CETA een goed handelsverdrag is.

De verwachting is dat CETA komende dinsdag, als de stemming plaatsvindt in de Tweede Kamer, met één zetel meerderheid wordt aangenomen. De regeringspartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie worden hierbij gesteund door ex-VVD Kamerlid en nu zelfstandig Kamerlid Wybren van Haga. Daarmee zijn de benodigde 76 zetels binnen om het CETA-verdrag door de sturen naar de Eerste Kamer. De positie van partij 50plus is nog onbekend, aangezien Kamerlid Corrie Van Brenk niet in de gelegenheid was aan het debat deel te nemen.

Waarborgen gevraagd

Met name voor regeringspartij ChristenUnie is CETA een gevoelig dossier. De partij heeft daarom om een vijftal waarborgen gevraagd en die vastgelegd in een motie. Het CDA sloot zich bij de vijf waarborgen aan. Deze gaan specifiek over een gelijk speelveld in de landbouw. Ondanks dat het akkoord veel verder gaat - en landbouw daar slechts 4 procent van deel uitmaak - is de aandacht in het debat verklaarbaar door zaken als het Klimaatakkoord en de stikstofcrisis en de felle kritiek vanuit de gehele oppositie dat het verdrag niet ver genoeg gaat.

Overigens is het CETA-verdrag al sinds 2017 in werking nadat het Europees Parlement ermee instemde. Omdat het echter een zogenoemd gemengd verdrag is moeten alle lidstaten afzonderlijk hun goedkeuring geven voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst. De Tweede Kamer stemt dus naar alle waarschijnlijkheid dinsdag in met de goedkeuring.

Stap vooruit

Het belang van CETA is groot omdat dit verdrag als blauwdruk kan dienen voor de andere verdragen met individuele landen. Juist sterke handelsblokken als Canada en Europa, met hoge standaarden, kunnen een goede basis voor de nieuwe wereldmarkt leggen met stevige afspraken. Volgens evofenedex is CETA een belangrijke stap vooruit. Zo werken we toe naar een wereldeconomie met hogere standaarden.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder