evofenedex vraagt aandacht voor al gedane investeringen

Leestijd 2 minuten

30-06-2020  De circulaire van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de veilige opslag van lithium-ionbatterijen is gereed. evofenedex ziet deze circulaire als een welkome houvast voor ondernemers en het bevoegd gezag, maar vindt tegelijk dat de richtlijnen hiermee nog niet ‘af’ zijn. De voltooiing van de definitieve regelgeving, PGS 37, is een noodzakelijke volgende stap. Tot die tijd roept evofenedex het bevoegd gezag en bedrijven op flexibel met de circulaire om te gaan en in onderlinge samenwerking te werken aan de veilige opslag van lithium-ionbatterijen.

De herziene circulaire is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Op de conceptversie van de circulaire waren 39 reacties binnengekomen. Een van de wijzigingen waar evofenedex op heeft aangedrongen, heeft te maken met investeringen. In de herziene versie is nu een tekst opgenomen, waarmee het bevoegd gezag wordt verzocht oog te hebben voor al gedane investeringen. Voorop staat dat bedrijven een ‘redelijk maatregelenpakket’ hanteren om lithium-ionbatterijen veilig op te kunnen slaan. Hoe urgent dat is, hangt volgens het ministerie ook af van de kwetsbaarheid van de omgeving. De circulaire heeft een adviserend karakter. In overleg met het bevoegd gezag kan een bedrijf kiezen voor een afwijkend maatregelenpakket, mits dit gedegen onderbouwd wordt.

PGS 37

In de nieuwe tekst onderstreept het ministerie nog eens dat de PGS 37-werkgroep, die momenteel aan definitieve regelgeving voor de opslag van lithium-ionbatterijen werkt, hier een ‘eigenstandige verantwoordelijkheid’ in kent. Met andere woorden: het staat de werkgroep vrij waar nodig af te wijken van deze circulaire. Ondernemers die maatregelen nemen op basis van de circulaire, hoeven volgens de antwoordnota niet te vrezen voor afwijkende normen en eisen in PGS 37. Waar verschillen ontstaan, kan dit met maatwerk worden opgelost. Deze toezegging is volgens evofenedex essentieel en benadrukt nog eens dat investeringen die ondernemers nu doen in veiligheid, straks met de komst van PGS 37 niet opeens voor niets blijken te zijn.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder