Close call voor handelsverdag CETA

Na instemming Tweede Kamer is verdrag door naar Eerste Kamer

19-02-2020  Na een lang verhit debat vorige week stemde de Tweede Kamer dinsdag in met de ratificatie van CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. evofenedex heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om de meerwaarde voor bedrijven uit te lichten bij Kamerleden. Dit werd urgent toen de PvdA plotseling haar steun voor het verdrag afgelopen oktober introk, een verdrag van “eigen makelij” waar voormalig PvdA-minister Ploumen destijds zelf hard voor heeft gestreden. Bart Jan Koopman, directeur evofenedex, stelt: “Akkoord van de Tweede Kamer is een belangrijke stap vooruit. Goed dat het merendeel van de Kamer ziet dat het belang van CETA groot is. Juist sterke handelsblokken als Canada en Europa, met hoge standaarden, kunnen een goede basis voor de nieuwe wereldmarkt leggen met stevige afspraken.”

Groei handel ter discussie

In het debat vorige week kwam naar voren dat eigenlijk niet de te ratificeren onderdelen van CETA zelf ter discussie staan. Het verdrag is sinds 2017 voor een groot deel al voorlopig in werking. De Nederlandse handelsbalans met Canada laat sindsdien een positief saldo zien. We zijn als Nederlands bedrijfsleven in Canada juist concurrerend door onze hoge Europese standaarden. De ChristenUnie en de oppositiepartijen maken zich desalniettemin vooral zorgen over de mogelijke effecten van de handelsafspraken op de Nederlandse landbouw in de toekomst, omdat deze sector al een aantal grote opgaves kent. De zorgen van de ChristenUnie heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking weg kunnen nemen.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel is met een klein positief verschil aangenomen in de Tweede Kamer. 72 Kamerleden stemden voor CETA en 69 tegen. Alleen de coalitiepartijen en het lid Van Haga steunden het verdrag. evofenedex gaat de komende maanden in gesprek met de Eerste Kamerleden, want ook zij moeten het verdrag nog goedkeuren. Er is nu nog geen positieve meerderheid, dus er is werk aan de winkel. In de gesprekken benadrukt evofenedex de voordelen voor Nederlandse mkb-bedrijven en scheidt zij feiten van fictie. Tot slot blijft evofenedex het geopolitieke belang benadrukken, omdat internationale handel, waar Nederland zo afhankelijk van is, door de recente handelsoorlogen weer meer protectionistisch wordt. Koopman: “Terwijl de invloed van China groeit, Rusland zich roert en Amerika niet thuis geeft, moeten we stappen vooruit zetten, niet achteruit, want anders wordt de positie van Europa en daarmee Nederland alleen maar zwakker.”

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder