• Wij geven opdracht tot vervoer naar Italië. De lading wordt gedeeltelijk per vrachtauto en gedeeltelijk per trein vervoerd. Kunnen we daarvoor gewoon een CMR opmaken?

Er zijn geen wettelijke regels die het gebruik van een CMR-vrachtbrief voor dit vervoer in de weg staan. Een CMR-vrachtbrief is echter uitsluitend bedoeld voor wegvervoer. Voor spoorvervoer bestaan speciale vrachtbrieven en dat geldt ook voor multimodaal vervoer.

Spoorrecht

Overigens is het ook maar de vraag of het CMR-verdrag op het vervoer van toepassing is. Dat kan wel het geval zijn als de trailer met lading op de trein wordt geladen, maar als tijdens het spoorvervoer schade ontstaat, kan het zijn dat de aansprakelijkheid van uw vervoerder alsnog naar het spoorrecht moet worden bepaald, afhankelijk van de schadeoorzaak. Als alleen de lading of de container wordt overgeladen, is er sprake van multimodaal vervoer.

Rechtskeuze

Om vast te stellen welk regime van toepassing is, moet eerst het toepasselijk nationale recht worden vastgesteld. Het is zinvol hiervoor in het contract een rechtskeuze te maken en ook een bevoegde rechter aan te wijzen. Volgens Nederlands recht geldt nu al naar gelang de vervoersmodaliteit waarop schade is ontstaan het toepasselijk regime op die modaliteit. Bij een uitspraak van de Hoge Raad in 2010 is echter bepaald dat het CMR-verdrag niet van toepassing is op dit vervoer. Ook niet voor het deel grensoverschrijdend wegvervoer dat hiervan deel uitmaakt. Wat dan wel zou gelden, is nog onzeker.

Overeenkomst

EVO adviseert daarom om bij multimodaal vervoer een overeenkomst op te stellen die op gedetailleerde wijze de verplichtingen van partijen, aansprakelijkheid en andere belangrijke elementen regelt. De juristen van EVO kunnen u daarbij helpen.