12-03-2014  Verschillende organisaties hebben samen met de Rijksoverheid de ambitie uitgesproken de CO2-uitstoot van bedrijven en gemeenten beter vergelijkbaar te maken. Op de beurs Duurzaamheid2014 sloten Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO hiertoe samen met staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu de Green Deal ‘CO2-emissiefactoren’.

Positief

Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers te komen. EVO juicht dit initiatief toe. Meer inzicht in en vergelijkbaarheid van de CO2-uitstoot van bedrijven kan het bedrijfsleven helpen deze uitstoot terug te dringen.

CO2-gids

Ook in de logistieke sector is deze vergelijkbaarheid een belangrijk issue. Dankzij het Europese initiatief Green Freight Europe (GFE) zijn milieuprestaties van transporteurs al beter meetbaar en vergelijkbaar geworden. GFE ontwikkelde uniforme rekenmethodieken voor de CO2-uitstoot van transportactiviteiten. Naar aanleiding hiervan stelde EVO eerder gratis de CO2-gids voor het wegvervoer ter beschikking via haar website.

Klankbordgroepen

EVO vindt het belangrijk dat de methodiek van GFE uit deze gids wordt meegenomen door de partijen die de Green Deal ‘CO2-emissiefactoren’ sloten. EVO zal dit inbrengen in de nog op te zetten klankbordgroepen.