11-7-2011 Deze week wordt tijdens een vergadering van de International Maritime Organization (IMO) voor de laatste keer dit jaar getracht om tot een mondiaal systeem voor CO2-uitstoot door zeescheepvaart te komen.

Volgens ambtenaren van de Europese Commissie is dit echter onhaalbaar. Zij zien meer heil in een Europees systeem. Verladersorganisatie EVO onderkent de noodzaak om emissies door zeescheepvaart terug te dringen, maar is fel tegen invoering van een regionaal stelsel.

Een systeem dat zich beperkt tot Europa is volgens EVO onverstandig. Zeescheepvaart is  een mondiaal opererende sector, zodat alleen mondiale systemen als oplossing voor het emissieprobleem kunnen dienen. Een regionaal systeem leidt tot verstoring van het ‘level playing field’ en zodoende tot verslechtering van de Europese concurrentiepositie.  Import- en export vanuit Europa wordt dan immers duurder.

Bovendien werkt een regionaal systeem  ‘carbon leakage’ in de zeescheepvaart in de hand. Rederijen kunnen besluiten om containers bijvoorbeeld in de haven van Tanger te lossen om ze vervolgens te herdistribueren over Europa.