Hyperloop als alternatieve modaliteit voor traject Amsterdam - Rotterdam onderzocht

Leestijd 2 minuten

20-01-2021  Diverse overheden en bedrijven slaan de handen ineen om de mogelijkheden te verkennen van een hyperloop op Nederlands’ drukste goederencorridor. In de Randstad wordt een onderzoek opgestart naar een pilotroute die een eerste stap zou vormen in het creëren van een pan-Europees hyperloopnetwerk voor goederen. evofenedex is daarbij aangesloten. Alle partijen hebben daar een convenant over ondertekend.

De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor  cargo tussen belangrijke en grote hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland worden door de coalitie onderzocht. De onderzoeksvraag ligt vast in een convenant. Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Een hyperloopnetwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen. 

Hyperloop biedt kansen voor efficiencyverbetering goederenvervoer

De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt nu op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de Rijksweg A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd, door het reduceren van CO2-uitstoot. Dat laatste kan een grote stap voor het behalen van de klimaatdoelen.  

Een eerste commerciële hyperloop toepassing 

Het actief betrekken van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste goederenroutes is een eerste stap. Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor goederen verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem, vanzelfsprekend brengt een hyperloop-systeem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee. 

Test in Groningen

De cargohyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem, en zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die binnen het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.  

Gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek 

Het onderzoek richt zich op onderwerpen als productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerk en de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data, die nodig is om de haalbaarheid van een hyperloopsysteem voor vrachtvervoer voor een pilot route binnen deze drukke corridor te onderzoeken. .

evofenedex-leden die interesse hebben om deel te nemen aan het onderzoek kunnen zich melden bij Thomas Reitsma, manager kerngebied vervoer.

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN. 

 

 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder