Coalitie in Noord-Brabant rond, extraparlementair college in Limburg

Thema’s sluiten goed aan bij ambities en strategie evofenedex.

05-07-2019  Noord-Brabant heeft sinds kort een coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Het coalitieprogramma biedt voor evofenedex voldoende kansen samen met de provincie door te gaan op de ingeslagen weg voor wat betreft de SmartwayZ-projecten en de smart logistics opgave. Zo kan de keuze voor multimodale slimme en groene mobiliteit de komende periode verder worden ingevuld. Nu we tijdig en met realistische doelen aan de slag zijn met bijvoorbeeld Green Deal ZES, passen de ambities van Brabant goed bij die van de leden van evofenedex.

Ook de economische opgave en bijbehorende arbeidsmarktopgaves krijgen in het bestuursakkoord aandacht. Het voldoende beschikbaar krijgen en houden van personeel is ook een van de belangrijkste onderwerpen in de strategie van evofenedex. Bovendien past de internationale verbondenheid die Brabant nastreeft, erg goed bij de ontwikkeling dat ook steeds meer MKB-bedrijven internationaal opereren.

Tien thema’s

In Limburg is na lang onderhandelen een extraparlementair college gevormd. Dit gaat aan de slag met tien thema’s, waarbij het college per thema en besluit steeds op zoek gaat naar meerderheden in de Provinciale Staten. De helft van de thema’s sluit goed aan bij de ambities en strategie van evofenedex:

  • Internationaal, Europa en grensoverschrijdend

  • Economische structuurversterking

  • Mobiliteit, infrastructuur en ruimte

  • Energiebeleid

  • Arbeidsmarkt en onderwijs

Als evofenedex zien wij hiermee voldoende aanknopingspunten om in deze nieuwe realiteit met de provincie Limburg verder te werken aan een aantal reeds lopende projecten. Ook zijn er voldoende kansen om in het voordeel van onze leden nieuwe initiatieven op te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en internationaal ondernemen.

Beeld: Rijkswaterstaat.nl.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder