08-08-2016  Voor de code 95 is de eerste periode van 7 jaar bijna afgerond voor de chauffeurs die het C-rijbewijs hebben gehaald voor 10 september 2009.

Basisvakbekwaam

Als de chauffeur het C rijbewijs heeft gehaald voor 10 september 2009, is hij basisvakbekwaam tot 10 september 2016. Hij is vrijgesteld van de basiskwalificatie. Per 10 september 2016 moet de code 95 op het rijbewijs staan of de chauffeur moet van een vrijstelling gebruik kunnen maken. Wordt de code 95 bijgeschreven voor 10 september 2016, dan krijgt deze een geldigheid tot 10 september 2021. Voor het verkrijgen van de code 95 op het rijbewijs moet de chauffeur 35 uur nascholing volgen.

Later bijschrijven

Als de chauffeur de code 95 niet direct nodig heeft, of nu van een vrijstelling gebruik kan maken, maar wel de mogelijkheid wil hebben om de code 95 later bij te laten schrijven, is dat mogelijk. De chauffeur die het rijbewijs C heeft gehaald voor 10 september 2009 behoudt de vrijstelling voor de basiskwalificatie. De periode van 7 jaar de tijd om 35 uur nascholing te volgen, is dan wel voorbij.

Nascholingsopleidingen

De eerste periode van de nascholing is verruimd van 5 jaar naar 7 jaar in Nederland. De vervolgperiodes zijn 5 jaar. Als de code 95 wordt bijgeschreven na 10 september 2016, mogen de gevolgde nascholingsopleidingen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Geldigheid

De code 95 krijgt een geldigheid van 5 jaar op het rijbewijs, afhankelijk van het moment van bijschrijven. Wordt de code 95 bijgeschreven binnen een half jaar na voltooiing van de nascholingsuren na 10 september 2016, dan is de geldigheid van code 95 het tijdstip van bijschrijven code 95 op rijbewijs + 5 jaar. Wordt de code 95 bijgeschreven na een half jaar na voltooiing van de nascholingsuren, dan is de geldigheid van code 95 het tijdstip voltooiing nascholingsuren + 5 jaar.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder