05-03-2015  Voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vervalt per 1 juni 2015 de vrijstelling voor de nascholing van 35 uur. Om de code 95 alsnog op het rijbewijs te laten bijschrijven, hebben veel chauffeurs voor 1 maart 2015 een zogeheten Eigen verklaring ingediend bij het CBR. Alle ontvangen verklaringen voor 1 maart worden nog volgens de huidige regels beoordeeld, met als gevolg dat iemand een rijbewijs en code 95 voor vijf jaar krijgt.

Niet te lang wachten

Chauffeurs krijgen van het CBR bericht of ze medisch goedgekeurd zijn, of dat ze voor aanvullend onderzoek naar een specialist moeten. Een chauffeur die de verklaring van geschiktheid ontvangt, heeft een jaar de tijd om zijn rijbewijs bij het gemeentehuis aan te vragen. In tegenstelling tot wat in een eerder EVO-bericht stond, moeten chauffeurs die zijn geboren vóór 1 juli 1955, er goed op letten niet te lang te wachten, maar bij voorkeur voor de vervaldatum van de vrijstelling 1 juni 2015 het rijbewijs aan te vragen.

Uiterste datum

Momenteel wordt nog een uiterste datum vastgesteld waarop een chauffeur uiterlijk op basis van de huidige regels het rijbewijs kan verlengen. Als hij of zij voor deze datum het rijbewijs verlengt, wordt de code 95 bijgeschreven met een geldigheid van vijf jaar. Wie na deze nader te bepalen deadline het rijbewijs verlengt, krijgt de code 95 niet meer bijgeschreven.