Code Gezond en Veilig Magazijn: meer veiligheid, meer efficiency

Met stappenplan en praktische tips voor een veilig en gezond magazijn

04-08-2021 Alleen al in Nederlandse magazijnen gebeuren er jaarlijks gemiddeld 150 ernstige ongelukken waarvan zeven met een dodelijke afloop. De meeste van deze ongelukken worden veroorzaakt door vallende ladingen, door aanrijdingen of door ongevallen met een rijdend voertuig. Ook is gebleken dat ze meestal veroorzaakt worden door de mens en last but not least dat het aantal ongelukken de afgelopen jaren stijgende is. Het is dan ook hoog tijd het aantal arbeidsongevallen naar beneden te krijgen. Maar hoe doe je dat?

Het veiligheidsbeleid

Aan de basis van minder bedrijfsongevallen staat een bedrijf waarin medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Om dit te realiseren, is een goed veiligheidsbeleid hét belangrijkste instrument. Een beleid dat goed is vastgelegd en dat draagvlak heeft binnen de organisatie. In de Arbowet is het voor bedrijven met personeel al jaren een verplichting om de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen en vast te leggen in een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak. Dit om medewerkers te beschermen voor de risico’s op ziek worden en uitvallen. In de praktijk blijkt echter dat ruim de helft van de verplichte bedrijven dit nog onvoldoende gedaan heeft.

Magazijnen en productieomgevingen zijn werkplekken waar medewerkers bovengemiddeld veel risico lopen op onveilige situaties of ongelukken. Daarom heeft evofenedex, samen met branchevereniging BMWT, het initiatief genomen om in 2015 de Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM) op te stellen. Deze code zet – naast de basismaatregelen om veilig te kunnen werken - onder meer in op bewustwording van medewerkers en op samenwerken om een veiligheidscultuur de creëren waarbij iedereen zich betrokken voelt.

Hotspots

Aan de basis van de CGVM staan tien hotspots in en rondom het magazijn waar medewerkers het meeste risico lopen op onveilige situaties of ongevallen. Deze hotspots zijn samengesteld met behulp van ruim 25 partners uit de praktijk. We noemen er hier een paar hotspots die waarschijnlijk ook binnen jouw bedrijf wel herkenbaar zijn:

 • Laaddock
 • Gangen
 • Stellingen
 • Loop- en rijpaden
 • Doorgangen en kruisingen.

Code Gezond en Veilig Magazijn

Wil je nu binnen jouw organisatie je medewerkers veiliger en gezonder laten werken, dan is de eerste stap dus om de risico’s binnen je organisatie in kaart te brengen en deze vast te leggen in een RI&E. Maar dan ben je er nog niet. Om van je magazijn een echte veilige werkplek te maken, zijn meer stappen nodig zoals het creëren van bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. De CGVM is een code die in de vorm van een stappenplan ondernemers precies die praktische tips en handvatten biedt om op een betaalbare manier van het magazijn een gezonde en veilige werkplek te maken.

Door de medewerkers bij dit proces te betrekken en hen ook ruimte te geven oplossingen aan te dragen, voelen zij zich verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit komt ook ten goede aan de werksfeer, aan minder verloop en minder verzuim én aan minder ongelukken. Hierdoor werk je als bedrijf niet alleen veiliger, maar zal ook de bedrijfscontinuïteit toenemen, immers een gezonde organisatie is efficiënter, succesvoller en ook duurzamer.

Tips hiervoor zijn:

 • Geef als manager/(eind)verantwoordelijke het goede voorbeeld
 • Geef het thema veiligheid & gezondheid een vaste plek;
 • Betrek je medewerkers bij het hele proces;
 • Benoem kartrekkers op de werkvloer;
 • Houd het persoonlijk en leuk en zorg ervoor dat het geen strafcultuur wordt;
 • Beloon ideeën van je medewerkers;
 • Maak op deze manier je veiligheidscultuur tot een normale cultuur binnen je bedrijf.

Op zoek naar meer tips en oplossingen per hotspot, die vind je hier!

Aan de slag

Wil je aan de slag met de Code Veilig en Gezond Magazijn of wil je meer weten over gezond en veilig werken in en rondom het magazijn? Neem een kijkje op de vernieuwde website of neem contact op met één van onze collega’s via 079 3467 346.