25-08-2014  Ondanks de code oranje die IJsland heeft afgegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Bárðarbunga - er is dus geen gevaar meer voor de luchtvaart - houdt EVO de situatie nauwlettend in de gaten. De vulkaan lijkt enigszins tot rust te komen, maar de kans op een uitbarsting blijft mogelijk en niemand kan voorspellen hoe groot de aswolk bij een uitbarsting wordt en welke intensiteit deze zal hebben.

Eyjafjallajökull-vulkaan

In 2010 lag het Europese vliegverkeer vele dagen stil door een aswolk die was ontstaan door de uitbarsting van de IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan. De gevolgen van de aswolk voor een groep Nederlandse luchtverladers waren groot. Zo lagen Keyniaanse rozen dagenlang te verpieteren op de luchthaven in Nairobi en gingen behandelingen met radiofarmaceutisch geneesmiddelen door het stilleggen van het vliegverkeer in grote delen van Europa niet door. Het Nederlands verladend bedrijfsleven leed tientallen miljoenen euro’s schade.

Beter voorbereid

De Europese autoriteiten zijn nu veel beter voorbereid op een eventuele uitbarsting dan in 2010. EVO heeft de afgelopen dagen diverse keren contact gehad met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de kans op een herhaling van 2010 lijkt klein.

Procedures

Na de uitbarsting van de Eyjafjallajökull in 2010 hebben de Europese autoriteiten samen met de luchtvaartindustrie verbeterde procedures vastgesteld die een kans op het stilvallen van het Europese vliegverkeer aanzienlijk verkleinen. Er is ook een zogeheten European Aviation Crisis Coordination Cell opgericht die in geval van een luchtvaartcrisis samenkomt en de problemen effectief aanpakt.

EVO houdt luchtverladers en andere belanghebbenden op deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rond de vulkaan Bárðarbunga.