College Haarlem kiest voor invoering milieuzone

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek in de praktijk

09-03-2020  Haarlem is toe aan de volgende stap om uiteindelijk in 2025 te komen tot een zero-emissiezone (ZE-zone) conform de doelstellingen uit het Klimaatakkoord; de gemeente onderneemt stappen voor de invoering van een milieuzone in de binnenstad van Haarlem. Dit in het kader van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES), die de gemeente in 2015 ondertekend heeft. evofenedex ondersteunt de doelstellingen van GD ZES en is van mening dat er met dit landelijk kader duidelijkheid is gekomen voor handels- en productiebedrijven.

Het doel van Green Deal ZES is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) en geluid als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Het draait om samenwerking tussen logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk zetten zij zich in om Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. 

Zero-emissiezone

Volgens het Ontwerpbesluit invoering Milieuzone, dat naar verwachting 1 januari 2022 ingevoerd wordt, zullen conform landelijke richtlijnen per 2022 uitsluitend vrachtwagens met Euro VI-motor worden toegelaten in de binnenstad van Haarlem. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem de intentie uitgesproken om in 2025 een ZE-zone voor vracht- en bestelwagens in te voeren voor hetzelfde gebied (zie linksonder voor een afbeelding van het gebied waar de milieuzone ingevoerd zal worden).

Bedrijfsafval inzamelen

Haarlem is met diverse succesvolle regionale pilots gestart. Met de pilot Green Collecting Haarlem heeft de gemeente landelijke bekendheid gekregen. Dit is een samenwerking tussen diverse afvalinzamelaars en de gemeente Haarlem, die in het centrum gezamenlijk bedrijfsafval inzamelen met één Euro 7-dieselwagen.

Onze opleidingsadviseur Gabriëlla
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Gabriëlla en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder