24-03-2016  Logistiekers zijn praktische mensen, ze lossen problemen het liefst snel en pragmatisch op. Dat is een kracht maar ook een zwakte. Innoveren vraagt bedenktijd en ruimte om zaken van een andere kant bekijken. Dat lukt alleen als u twee tegengestelde kwaliteiten kunt combineren.

Moeilijk

Innoveren, juist in deze tijd is nodig en nuttig. Daarover is iedereen het snel eens. Het blijkt  echter steeds weer dat innoveren moeilijker is dan je geneigd bent te denken. Dat geldt in het algemeen maar binnen de logistiek & supply chain (L&SC) in het bijzonder. En dat heeft vaak te maken met de huidige manier waarop we werken.

Fast & Slow

In zijn onvolprezen boek “thinking fast & slow” stelt Kahneman dat een mens twee ‘denksystemen’ heeft. Het ene systeem stelt ons in staat om snel instinctief routinematige beslissingen te nemen. In het andere systeem gebruiken we logica voor weloverwogen beslissingen; het is veel trager en kost veel meer energie. In een jachtige werkomgeving met veel dagelijkse problemen wordt vooral een beroep op het snelle systeem gedaan. Maar bij innovatie hebben we het langzame, energievretende systeem nodig.

Risico’s

Binnen L&SC zijn we gewend aan het maximaal uitsluiten van risico’s. De nadruk ligt daarom op een strakke aansturing waarin ‘control’ bittere noodzaak is om het proces in de klauwen te houden. Bij innovatie geldt juist dat je een zeker risico bewust opzoekt. Immers, innovatie is per definitie geen ‘proven concept’ en experimenten kunnen mislukken.

Openstellen

L&SC professionals weten heel goed hoe het beter kan. En vooral ook wat de collega’s en ketenpartners anders zouden moeten doen. Maar hoe overtuigder je bent van jezelf, hoe minder je openstaat voor ideeën en suggesties van anderen. Het kunnen luisteren naar, en waarderen van, andere meningen is niet iedereen gegeven.

Versterken

Voor management, zeker ook in L&SC, geldt dat het vinden van een goede balans essentieel is. Doorschieten naar één kant brengt immers ook duidelijke nadelen mee (“vertel mij je kracht en ik weet je zwakte”). En balans is nodig omdat tegenpolen elkaar versterken (“yin-yang”). Een eigen mening is nodig om andere meningen beter te kunnen interpreteren en een goede gesprekpartner te zijn. Standaardiseren van routineactiviteiten geeft de denkruimte om te kunnen innoveren. Zonder voldoende controle leidt improviseren tot chaos. Alleen managers die sterk in hun schoenen staan kunnen zich kwetsbaar opstellen. Maar niet doorschieten; zonder een goede balans blijft innovatie moeizaam.