Ketensamenwerking: duurzamer, eerlijker en leuker

De beweegredenen achter samenwerking in de keten

05-07-2018  Ketensamenwerking leidt tot sneller, beter en goedkoper en creëert een win-win voor alle partijen. Met dat adagium wordt er al jarenlang gepleit voor meer logistieke samenwerking binnen en tussen organisaties. Hoe nuttig en nodig ook, ketensamenwerking blijkt in de praktijk heel lastig te realiseren. Kwestie van stug volhouden of is er meer aan de hand?

Sneller, beter en goedkoper

Natuurlijk is samenwerken in de keten geen doel op zichzelf; het is een middel om het doel te bereiken. De vraag is dan natuurlijk wat dat doel dan is. De meeste mensen zullen op de vraag ‘wat is het doel van de organisatie/de keten?’ iets zeggen als: ‘winst maken’. En winst maak je door klantwaarde te creëren tegen minimale kosten. Kortom, het doel van ketensamenwerking lijkt daarmee klantwaarde creëren tegen minimale kosten: sneller, beter en goedkoper.

Beweegredenen voor samenwerken

Een heel andere benadering komt vanuit de vraag: ‘waarom zouden mensen überhaupt willen samenwerken?’ Vanuit de theorie van de sociale uitwisseling vindt er bij samenwerking een uitruil plaats; je geeft iets en je krijgt daar iets voor terug. Er worden daarbij drie vormen van uitruil onderscheiden. 1: Economisch: mensen hebben financieel belang bij de samenwerking. 2: Relationeel: mensen kunnen het fijn vinden om samen te werken bijvoorbeeld omdat ze elkaars aandacht waarderen, ze elkaar zinnige dingen kunnen vertellen, of samen plezier hebben. 3: Waardegedreven: mensen voelen zich verbonden omdat ze bepaalde maatschappelijke waarden delen en willen samenwerken om deze waarden uit te dragen.

Financiële doelen

Opgemerkt kan worden dat er bij de logistieke samenwerking vooral aandacht is voor het economische aspect. Inderdaad zijn er tal van concepten die aantonen dat met ketensamenwerking een win-win kan worden bereikt op financieel vlak. Echter in de alledaagse realiteit valt het vaak niet mee om keihard aan te tonen dat de samenwerking ook echt geld in het laatje brengt. En als het al lukt, dan is het toch vaak een langetermijnkwestie. En voor financiële  verbeteringen op de korte termijn zijn er ook andere, vaak eenvoudigere, mogelijkheden dan samenwerken.

Motivator

Op grond van de sociale uitwisselingstheorie zou het zo maar eens kunnen zijn dat samenwerking op relationele en ideologische gronden een veel sterkere motivator is dan economische samenwerking. Het doel van de organisatie en de keten is dan vooral waarde-gedreven: duurzamer, eerlijker en leuker. Nu de economische crisis voorbij is, worden die aandachtsgebieden alleen maar belangrijker. Hoogste tijd dus voor een nieuw elan in waardegedreven (keten)samenwerking.

Jack van der VeenAuteur: Hoogleraar Jack van der Veen is als professor Supply Chain Management verbonden aan de leerstoel van evofenedex op de Nyenrode Business Universiteit.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder