In organisaties is ‘ervaring’ van cruciaal belang, maar in een snel veranderende wereld kan ervaring ook belemmerend werken; het staat vaak toekomstige veranderingen in de weg. We zullen daartoe dus moeten ‘ontleren’. Maar hoe doe je dat? Een oproep tot een mentor-mentee programma.

Ervaring

Een van de mooiste eigenschappen van mensen en organisaties is dat ze in staat zijn om te leren. Immers, dat helpt ons om steeds beter te worden in wat we doen. Al die opgetelde leermomenten samen vormen de ‘ervaring’. Bij het zoeken van nieuwe medewerkers en bij het tenderen voor nieuwe opdrachten is ervaring vaak een vereiste. Logisch; als je ervaren bent, hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden en kun je direct op een ‘hoger niveau’ opereren.

Al geprobeerd

Hoe goed en nuttig ervaring ook is, vaak vormt het ook een hinderpaal voor veranderingen. Het is nu eenmaal zo dat veel mensen liever doen waar ze goed (en ervaren) in zijn, dan dat ze nieuwe dingen leren. Dat laatste is immers een stuk lastiger en vermoeiender. Erger nog, ervaringen worden vaak aangevoerd om geen nieuwe dingen te proberen: “Dat hebben we al geprobeerd en het was helemaal niks”, klinkt het dan, waarmee er voor het gemak aan voorbij wordt gegaan dat de omstandigheden inmiddels drastisch veranderd kunnen zijn.

Geen garantie

In een tijd waarin de (logistieke) wereld zo snel verandert, kunnen we het ons echter simpelweg niet veroorloven om uitsluitend op basis van onze ervaring te opereren. Oftewel: ervaringen uit het verleden geven geen enkele garantie voor de toekomst. Niet alleen zullen we een leven lang moeten leren, we zullen ook dingen moeten ontleren. In de toekomstige wereld gelden nieuwe wetmatigheden, nieuwe paradigma’s en nieuwe grondbeginselen. Je zult een deel van je ervaring dus moeten durven loslaten. De grote vraag is dan: hoe doe je dat en hoe weet je wat je moet vasthouden en wat je moet loslaten?

Scherp

Een heel leuke en praktische manier om het goede te behouden en tegelijkertijd het nieuwe te exploreren, is door het koppelen van een ervaren kracht aan een jonge medewerker. Daarbij leert de ervaring van de ‘frisse blik’ van de nieuweling terwijl de naïeve starter leert van de ervaring van de doorgewinterde professional. Zo worden de jonge mensen gebruikt op hun kracht en tegelijkertijd worden de zittende mensen ‘scherp’ gehouden, zodat ze zich blijven ontwikkelen. Win-win door een wederzijdse mentor-mentee-situatie dus. Gebruikt u al zo’n programma?