07-02-2017  In de snel veranderende omgeving is logistieke innovatie een conditio sine qua non. Het belang staat dus niet ter discussie, maar vaak blijkt innovatie lastig te realiseren. Een belangrijke reden hiervoor is dat we het innovatieproces proberen te realiseren vanuit het oude paradigma, oftewel ‘van A naar B volgens methode A’.

Vierde revolutie

Eindgebruikers stellen steeds hogere eisen en er is sprake van een (internationale) hyperconcurrentie. Mede door de sterk toegenomen markttransparantie, denk bijvoorbeeld aan de talrijke vergelijkingssites en de social media waardoor klanten ervaringen onderling uitwisselen, zullen organisaties die zich blijvend willen onderscheiden in toenemende mate moeten innoveren. Gelukkig zijn er vele nieuwe mogelijkheden op het gebied van IT; er is sprake van een zogenoemde ‘vierde industriële revolutie’.

Sociale innovatie

Hoe relevant en interessant de nieuwe technologie ook is, het wordt steeds duidelijker dat de bottleneck voor innovatie bij het verandervermogen van mensen, organisaties en ketens ligt. Om veranderingen op dit terrein aan te geven, spreken we doorgaans van ‘sociale innovatie’: op andere manieren samenwerken binnen en tussen de organisaties. Om sociale innovatie te realiseren, is managementinnovatie onontbeerlijk.

Verstoring

Klassieke organisaties zijn gebouwd als piramide met een keurig organogram waaruit de hiërarchische structuur duidelijk wordt. Dit past uitstekend bij een command & control paradigma. Zeker binnen de logistiek is er heel veel aandacht voor planning & control; immers, elke verstoring leidt tot inefficiëntie en is dus per definitie slecht.

Faciliteren

Control is mooi, maar laat zich moeilijk combineren met innovatie. Daarvoor moet je juist de bestaande kaders loslaten; je leert immers pas als je ruimte geeft aan nieuwe ideeën. En die ideeën kunnen van werkelijk iedereen komen. Als manager kun je onmogelijk ‘alwetend’ zijn; het is daarom de kunst om de creativiteit te stimuleren en innovatie te faciliteren.

Harde KPI’s

Veel managers vinden het moeilijk om planning los te laten en om te leven met de onzekerheid die innovatie met zich meebrengt. Zelfs als besloten wordt een vernieuwing door te voeren, gebeurt dat steevast op de vertrouwde wijze: via een doortimmerd implementatieplan met vooraf vastgestelde projectmijlpalen en harde KPI’s. Een typisch voorbeeld van ’veranderen van A naar B volgens methode A’.

Paradigma

De grootste uitdaging voor (logistieke) innovatie ligt derhalve bij het management. Zijn de leiders bereid om zelf als eerste de consequenties van sociale innovatie te omarmen? Pas dan kunnen we innovaties implementeren conform het paradigma dat we willen realiseren. Bent u klaar voor verandermethode B?