30-03-2017  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en organisaties van het bedrijfsleven blijven spijkeren aan een goede compensatieregeling voor ondernemers rondom gemeenten met een milieuzone, te weten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Dit heeft de Tweede Kamer besloten door het dossier milieuzone ‘niet controversieel’ te verklaren. evofenedex noteert dit dan ook als ‘goed nieuws’ voor ondernemers.

Beslissingen

Als er verkiezingen zijn geweest, neemt de Kamer geen belangrijke of onomkeerbare beslissingen meer totdat er een nieuw kabinet is. Onderwerpen waarover het parlement het in de nieuwe samenstelling eens is, of waarvan de bestuurlijke impact beperkt is, kunnen gewoon doorgaan. Onder deze onderwerpen schaart de Kamer nu ook het dossier milieuzone.

Niet nog meer vertraging

Volgens evofenedex is dit belangrijk, omdat het onderschrijft dat ook de nieuwe Tweede Kamerleden het belangrijk vinden dat de publicatie van een compensatieregeling voor bestelauto’s niet nóg meer vertraging oploopt.

Convenant

Daarnaast onderzoeken Rijk, gemeenten en brancheorganisaties ook de mogelijkheden voor een alternatief voor het convenant milieuzones vrachtverkeer. De contouren van dit alternatief moeten voor 1 juli helder zijn omdat het huidige convenant eind dit jaar afloopt.

Ook voor dit traject zijn er vanuit de Kamer geen belemmeringen om stappen te zetten. Dit betekent dat met commitment vanuit de Kamer kan worden toegewerkt naar een alternatieve set afspraken, voordat de campagnes voor lokale verkiezingen beginnen.