Last van een sterk wisselende bezetting? Maak gebruik van collegiale uit- en inleen

Leestijd : 2 minuten

26-07-2021  De schaarste op de arbeidsmarkt is merkbaar: veel organisaties krijgen hun roosters niet rond en vacatures worden pas na lange tijd ingevuld. Daarbij komt nog de onvoorspelbaarheid van de effecten die het coronavirus nog steeds op de personeelsbezetting heeft. Besmettingen en verplichte quarantaine vanwege een besmette persoon in de naaste omgeving zorgen voor onvoorspelbare wisselingen in de bezetting. Maar ook hebben magazijnmedewerkers, vakkenvullers, chauffeurs en schoonmakers tijdens de coronacrisis extra hard gewerkt, soms te hard, met ziekteverschijnselen als gevolg.

In zo’n situatie kan het handig zijn om samenwerkingsafspraken te maken over collegiale uit- en inleen (CUI) met een of meerdere bedrijven in de buurt, en zo wat extra wendbaarheid te creëren voor je organisatie. Dat doe je uiteraard in onderling overleg met je personeel of personeelsvertegenwoordiging zoals de OR. Bij voorkeur kies je voor een bedrijf in de buurt met overeenkomende werkzaamheden en een vergelijkbare cultuur en werkomgeving. Bij het vinden van bedrijven kun je ook het platform Compose gebruiken.

Instemming

Als je overgaat tot uit- of inleen van personeel, is het allereerst van belang dat de werknemer in kwestie instemt met de uitlening en dat je de afspraken met de inlener goed vastlegt in een overeenkomst voor collegiale in- en uitleen. In sommige gevallen zijn afspraken over uit- en inlenen in de cao vastgelegd; handig om dat van tevoren na te gaan.

Gemeenschappelijk belang voorop

Compose is een tool die bedrijven helpt om een samenwerkingspartner te vinden waarmee een tekort of overschot aan personeel tijdelijk kan worden opgelost. Met deze strategische samenwerking kunnen de kosten in de keten worden gedrukt, kan de concurrentie vóór worden gebleven en kunnen innovaties sneller worden doorgevoerd. Binnen Compose, het grootste en meest diverse collectief op het gebied van eerlijke logistieke samenwerking, staat het gemeenschappelijk belang centraal. Door het platform worden bedrijven die dezelfde bedrijfsnormen en -waarden hanteren aan elkaar gekoppeld.

Geen registratieverplichting

Zolang het elkaar helpen zonder winstoogmerk plaatsvindt, is er niets aan de hand. Registratie bij de Kamer van Koophandel is niet verplicht bij deze vorm van uitlenen. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is namelijk niet van toepassing als de arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld als tijdelijke collegiale uitleen zonder winstoogmerk. Als de uitlener wel kosten in rekening brengt, dan geldt deze uitzondering niet en is registratie wel verplicht. Hoe CUI precies werkt en aan welke arbeidsvoorwaarden en risico’s je kunt denken, lees je in dit artikel.

Compose is gebruikersvriendelijk en eenvoudig in te vullen. Zelfs met een eenvoudig overzicht in Excel kan de matchmaking al direct van start gaan. Mocht je moeite hebben om deze data samen te stellen, dan helpen we je daar graag bij. Start nu en maak je profiel hier aan!

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder