25-05-2012  Verladersorganisatie EVO verwelkomt de versoepeling van het voorstel van de Europese Unie om de zwaveluitstoot door zeeschepen te verminderen. De Transportraad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben daarover overeenstemming bereikt.  Aanvankelijk was het de bedoeling dat het maximum van 0,1 procent zwavelhoudende brandstoffen per 2015 op alle Europese wateren zou gelden. Dit zwaarste regiem wordt nu alleen van toepassing op Het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee. Op de Zuid-Europese Zeeën gaat een maximum van 0,5 procent gelden.

Controle op leegloop

Met het compromis is voorkomen dat goederenvervoer over zee vanuit het Midden- en Verre Oosten naar Europa per se veel duurder wordt. Dit is een belangrijk winstpunt.  Ook winst is dat de Europese ministers, het Europees parlement  en de Commissie willen voorkomen dat hun maatregel ertoe leidt dat vervoersstromen zich verplaatsen naar de weg.  De Europese Commissie gaat  na invoering van de maatregel de transportstromen nauwlettend volgen.

Nationale steun mag

Het akkoord biedt ook ruimte voor nationale overheden om het eigen bedrijfsleven te steunen bij het naleven van de maatregel. De strikte staatssteunregels van Brussel worden nu ruimer geïnterpreteerd om subsidies op zwavelfilters voor zeeschepen mogelijk te maken. EVO heeft hier ook voor gepleit. Het is volgens de verladersorganisatie nu zaak dat ook de Nederlandse overheid scheepseigenaren een duwtje in de rug geeft om deze verschoningsslag makkelijker te kunnen maken, zoals zij ook doet bij wegvervoerders.

Indien het Europees Parlement instemt met het akkoord, vermoedelijk in juli,  zal de 0,1 procent zwavelnorm al per 1 januari 2015 van kracht worden.