03-05-2012  Een concept van PGS 33 Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (lng) voor motorvoertuigen is beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

Hiaten in wet- en regelgeving

De introductie van lng heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. In wet- en regelgeving op dit gebied bestaan nog hiaten. Het is noodzakelijk om deze weg te nemen, mede omdat ook internationaal nog normen in ontwikkeling zijn voor lng-vulpunten. Daarom heeft de PGS programmaraad besloten om een nieuwe PGS publicatie op te stellen over lng-afleverinstallaties voor voertuigen. Hiermee kunnen eventuele barrières vroegtijdig worden weggenomen.

Aanvullende (deel-) PGS

Eisen voor vaartuigen zullen in een apart traject worden uitgewerkt in een aanvullende (deel-) PGS. Het concept daarvan komt in een later stadium beschikbaar.

Doel

Het doel van de actualisatie is drieledig:

  • het opstellen van voorschriften om bij de aflevering van lng aan voertuigen (en vaartuigen) veiligheid en milieuvriendelijkheid te borgen
  • verduidelijken en vereenvoudigen van procedures voor vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van lng-afleverinstallaties
  • in lijn brengen van de nieuwe tekst met ’state-of-art’-ontwikkelingen en ervaringen met lng, (ontbrekende) wet- en regelgeving en/of nieuwe normen en/of andere PGS-richtlijnen

Commentaar

Geïnteresseerden kunnen een concept van PGS 33 downloaden. Vervolgens wordt gevraagd commentaar zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan de PGS beheersorganisatie op te sturen. De reactie kan tot uiterlijk 5 juli worden opgestuurd aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Voor meer informatie over dit onderwerp: Pehr Teulings, e-mail p.teulings@evo.nl.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder