Concept Wet vrachtwagenheffing gepubliceerd

Vrachtwagenheffing eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen

26-06-2019  In het regeerakkoord is een kilometerheffing voor het vrachtverkeer aangekondigd. Woensdag 26 juni 2019 is het concept van de Wet vrachtwagenheffing gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tot en met 7 augustus 2019 is het mogelijk om te reageren op het concept. Wij roepen je op om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Stapsgewijs naar rekeningrijden

De vrachtwagenheffing geldt vanaf 2023 en behelst een gemiddeld tarief van 15 eurocent per kilometer, op het in de wet aangewezen wegennet. Wij zien de vrachtwagenheffing als een eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen. We zijn betrokken bij de totstandkoming van de wet. Essentieel voor ons is dat de netto-opbrengsten volledig worden teruggesluisd naar ondernemers voor innovatie en verduurzaming van logistieke ketens, totdat rekeningrijden voor iedereen is ingevoerd. Het is belangrijk dat het technische systeem voor de vrachtwagenheffing ook bruikbaar is voor een in te voeren kilometerheffing voor andere weggebruikers.


Maatschappelijk kosten-batenanalyse


Gelijktijdig met deze internetconsultatie wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld. Op ons verzoek vindt er een studie plaats naar de effecten van de vrachtwagenheffing op de import en export van producten en ketens. De resultaten van deze procedures dienen als input voor de versie van de wet zoals deze uiteindelijk aan de Raad van State en de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Het invullen van de consultatie is dus belangrijk. De komende weken zullen wij de conceptwet goed bestuderen en samen met TLN en VERN een reactie opstellen over de plussen en minnen van de wet die nu voorligt.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder