13-04-2012  De EVO-raad voor Lucht- en expresvervoer heeft zijn zorgen geuit over de geplande overname van TNT door UPS. De keuzemogelijkheden van de Europese verladers wordt door deze overnamen significant verminderd.

Europese spelers

Verladers hebben voor het vervoer van pakketten in Europa nu nog de keuze tussen drie serieuze Europese spelers: TNT, UPS en DHL. Als TNT wegvalt, ontstaat een situatie die zich ook in de Verenigde Staten heeft voorgedaan: twee grote pakketvervoerders, UPS en FedEx, die elkaar niet hevig beconcurreren.

Mogelijke concurrentieverstoring

EVO gaat ervan uit dat de Europese Commissie de overname grondig toetst op het gebied van mogelijke concurrentieverstorende effecten. Verladers willen een keuze blijven maken tussen de meer klantgerichte benadering van TNT Expres en het strakker geleide UPS, aldus de verladersorganisatie.