11-01-2013  Bij elk transport van afvalstoffen moet een volledig ingevulde begeleidingsbrief aanwezig zijn. Dit kan een papieren document zijn, maar bedrijven kunnen ook kiezen voor een elektronische variant, de zogenoemde digitale begeleidingsbrief.

In het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ is opgenomen dat de minister een bedrijf daarvoor toestemming moet geven.

De invoering van de Open Standaard Elektronische Begeleidingsbrief (EBA) is aanleiding voor het congres ‘Transport van Afval’ dat Beurtvaartadres, TLN, EVO en Afvalkennis op 5 februari organiseren.