09-09-2011 De inrichting van de supply chains zal onder druk van nieuw klimaat- en milieubeleid voor de internationale zeescheepvaart ontegenzeggelijk veranderen. Bedrijven kunnen hier hun voordeel meedoen door zich in een vroeg stadium voor te bereiden op dit beleid.

Verladers en andere bedrijven die actief zijn in de internationale zeescheepvaart kunnen zich tijdens het duurzaamheidscongres ‘Greening the Maritime Logistics Supply Chain’ laten informeren over de gevolgen van het klimaat- en milieubeleid voor hun eigen bedrijf.

Zo zal bijvoorbeeld de invoering van de zwavelzones op onder andere de Noordzee shortsea aanzienlijk duurder maken. Ook is het verstandig kennis te nemen van de recente EU-initiatieven om de uitstoot van CO2in zeescheepvaart terug te dringen. 

Het dagcongres dat plaats vindt op 28 september wordt georganiseerd door de European Shippers’ Council (ESC), in samenwerking met SITL, DVV Media Group, Nieuwsblad Transport and De Lloyd.

Meer informatie over het congres is te vinden via de link.