30-06-2014  De Europese standaard EN 16258 vormt de juiste basis voor de monitoring en berekening van broeikasgasemissies in het transport. Dat heeft de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) geconcludeerd na een publieke consultatie. De ontwikkeling van nieuwe methoden blijft dan ook uit.

Versnippering

Het ontwikkelen van nieuwe methoden zal slechts leiden tot slechtere en meer versnipperde methoden, concludeert CEN. In Europa is het nu echter tijd voor verdere harmonisatie van berekeningsmethoden. Bestaande conflicterende standaarden zullen door nationale organisaties voor standaardisatie moeten worden ingetrokken, aldus de commissie.

Ontwikkeling

EN 16258 is nog niet uitontwikkeld. In de toekomst moeten ook de carbon footprint van transportterminals en andere fases is de logistieke keten is de norm worden meegenomen zodat de uitstoot van totale ketens kan worden berekend en vergeleken. Daarbij zal ook samenwerking op mondiale schaal nodig zijn.

ISO

Onlangs startte ISO een project om de gebreken in bestaande emissiecalculatie-systemen in kaart te brengen. Hierbij wordt ook gekeken naar de standaard EN 16258. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2015 verwachten en dienen voor de verdere ontwikkeling van internationale standaards.

Vergelijken

Het voordeel van het werken met de Europese standaard EN 16258 is dat milieuprestaties van verschillende bedrijven actief in het transport vergelijkbaar worden. Het initiatief Green Freight Europe (GFE) werkt al met EN 16258. GFE is het platform voor bedrijven die werk willen maken van CO2-monitoring en -reductie.