Constructief overleg congestieproblemen containerbinnenvaart

Omdat binnenvaart onder druk komt te staan en steeds vaker gekozen wordt voor wegvervoer

11-09-2017  Vertegenwoordigers van de containerbinnenvaartketen hebben afgelopen vrijdag constructieve afspraken gemaakt over efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart om de toegenomen congestie in de haven van Rotterdam tegen te gaan. evofenedex vertegenwoordigde de belangen van de Nederlandse verladers tijdens dit overleg georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam.

Inzet van evofenedex was om tot constructieve oplossingen te komen die structurele problemen bij de binnenvaartafhandeling in de haven aanpakken, omdat de modaliteit binnenvaart steeds meer onder druk komt te staan en steeds vaker weer wordt gekozen voor het wegvervoer. Onlangs kwam uit het meldpunt van evofenedex naar voren dat zeventig procent van de handels- en productiebedrijven een dusdanige vertraging ervaren in de haven dat ze overwegen om deels over te stappen op wegtransport. Alle bedrijven gaven aan de problemen met de binnenvaart als structureel te ervaren.

Kamervragen over problematiek

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert heeft naar aanleiding van het meldpunt Kamervragen gesteld aan demissionair-minister Schultz van Infrastructuur & Milieu. Hij wil onder andere weten wat de minister vindt van de problematiek en de uitkomsten van het meldpunt, dat bedrijven overwegen over te stappen op wegtransport. Verder wil hij weten welke structurele oplossingen er zijn om de havenlogistiek te verbeteren en wat de planning is om deze door te voeren.

Werkgroepen

Concreet zijn er drie werkgroepen ingesteld die vóór het volgende overleg van 3 november met concrete aanbevelingen moeten komen en het liefst ook al getoetst in de praktijk. De drie werkgroepen gaan zich richten op : verbeteringen korte termijn (communicatie), onderzoek effecten binnenvaartketen (proces) en prestatieafspraken vaststellen tussen binnenvaartoperator en terminal. evofenedex zal deelnemen in de verschillende werkgroepen, maar is wel alert voor het feit dat er concrete afspraken moeten liggen voor het volgende overleg aangezien dit probleem al maanden voortsleept. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft €3 miljoen beschikbaar gesteld om initiatieven uit de markt te financieren.

Coördinatie vanuit Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf heeft veel tijd en energie gestoken in de organisatie en coördinatie van het overleg, waarbij de sector wel opriep aan het Havenbedrijf om deze rol te behouden. Het Havenbedrijf gaf zelf ook aan de nodige initiatieven te nemen die moeten bijdragen aan een efficiëntere binnenvaartafhandeling, zoals de Container Exchange Route (CER) en NextLogic, echter deze ontwikkelingen zijn meer voor de langere termijn. evofenedex ziet deze ontwikkelingen als positief, echter oplossingen voor de korte termijn zijn nodig en ook mogelijk.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder