Juiste voorafaangifte voorkomt onvoorziene kosten

Leestijd 3 minuten

30-09-2021  Het gebruik van het Container Vrijgave Bericht (CVB) is vanaf maandag 4 oktober verplicht. Doel van het CVB is voldoen aan EU-wetgeving en het verhogen van de kwaliteit van de informatie in de keten. evofenedex adviseert bedrijven gebruik te maken van de voorafaangifte.

Echter, wanneer er geen overeenstemming is tussen de (vooraf)aangifte en de aangifte voor tijdelijke opslag (ATO) kan dit leiden tot blokkades en daardoor tot onvoorziene kosten. evofenedex benadrukt daarom het belang van het tijdig invoeren van de juiste gegevens om extra kosten te voorkomen.

Voordelen voorafaangifte

De voorafaangifte faciliteert het vooruitwerken. Daarmee voorkom je als aangever dat je pas aangifte kan doen als schip is aangemeerd.  Door het aanbrengbericht (melding dat het schip is aangekomen) evolueert de correct ingevulde voorafaangifte automatisch tot een aangifte. Als de goederen in de haven aangekomen zijn, kun je die vervolgens met jouw aanbrengbericht direct afhalen bij de terminal. Bovendien kan de douane kan bij gebruik van de voorafaangifte al in een vroeg stadium aangeven dat er geen controle zal plaatsvinden.

Invoering CVB

Vanaf 4 oktober toetst de douane of het nummer van de bill of lading op de aangifte gelijk is aan het nummer op de aangifte tijdelijke opslag. Verder kijkt ze of het bruto gewicht op de aangifte lager dan of gelijk is aan het bruto gewicht op de aangifte tijdelijke opslag. Ten slotte checkt de douane of de aangifte niet eerder is gedaan dan het tijdstip waarop het schip dat de goederen vervoerde binnen liep in de haven. Deze toetsing geldt voor de goederen waarvoor een invoeraangifte wordt gedaan.

Risico voorafaangifte

Er schuilt echter ook een risico in het gebruik van de voorafaangifte. In de huidige situatie komen de vervoersinformatie en de informatie van de opvolgende aangifte vaak niet overeen. Bijvoorbeeld omdat een zending over twee containers is verdeeld in het land van verzending of omdat het verzonden type goederen een afwijkend gewicht heeft. Dit soort zaken wordt nu nog vaak op zijn beloop gelaten, maar na invoering van het CVB niet meer. Dit kan dit leiden tot het vasthouden van de goederen met alle gevolgen van dien. 

Dure mismatches

De verschillen tussen de aangifte tot tijdelijke opslag (ATO) en de opvolgende aangifte (bijvoorbeeld een invoeraangifte), de zogeheten mismatches, vergen de aandacht van importeurs. Het niet vrijgeven van goederen kan leiden tot onvoorziene kosten die ontstaan omdat de goederen op de terminal blijven staan. Dit kan ongemerkt flink in de papieren lopen en de rekening komt achteraf. Daarbij kan het lastig zijn vast te stellen wie er nu verantwoordelijk is voor het ontstaan van die kosten. Let daarom bij het doen van de voorafaangifte goed op, of de juiste gegevens worden gebruikt. Anders verandert het voordeel in een nadeel met oog op onvoorziene kosten. Verschillen tussen ATO en voorafgifte en opvolgende aangifte kunnen worden voorkomen door goede afspraken tussen de ketenpartners, bijvoorbeeld exporteur, vervoerder, douane-expediteur en Portbase. 

Meer informatie

evofenedex maakt deel uit van de groep organisaties die geregeld met de douane overlegt over de implementatie van het Container Vrijgave Bericht. Kijk voor meer informatie op www.voorbereidophetcvb.nl, bijvoorbeeld Veel gestelde vragen, invulinstructies en infobladen. 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder