23-08-2011  Nederland, Australië en Denemarken hebben een voorstel gedaan bij de International Maritime Organization (IMO) om de internationale regels voor het wegen van containers aan te scherpen.

Van de 100 miljoen containers die jaarlijks wereldwijd worden verscheept, slaan er gemiddeld 675 overboord. Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport van de World Shipping Council (WSC).

Andere oorzaken

Het gaat dus om slechts een beperkt aantal incidenten. Daarom meent EVO dat het voorstel zijn doel voorbij schiet. Behalve het gewicht zijn er immers ook andere oorzaken voor containerverlies, zoals het verkeerd vastzetten van lading, verkeerde stuwageplannen of slechte weersomstandigheden.

EVO vindt extra strenge regels voor het wegen van containers niet nodig. Het verbetert de veiligheid niet, maar zorgt alleen voor meer administratieve lasten.

Betere voorlichting en communicatie

EVO stelt dat betere voorlichting van medewerkers en betere communicatie tussen rederij en verlader het onjuist opgeven van gewichten kan voorkomen. Dat werkt beter dan strengere regels. EVO gaat dan ook met haar leden en nationale en internationale partners werken aan betere voorlichting over de gevaren van overbelading en verkeerd beladen van zeecontainers.

Verladers moeten voordat het schip wordt geladen, de juiste informatie doorgeven aan de rederij. Inclusief het reële gewicht van de container. Zo wordt voorkomen dat het schip wordt geladen op basis van verkeerde informatie.

Goed beladen

Vervolgens moet de rederij een plan opstellen om het schip zo te beladen dat het goed in evenwicht is. De terminal moet de containers vervolgens op de juiste plaats op het schip zetten en de sjorders moeten ze goed vastzetten. Indien mogelijk moeten slechte weersomstandigheden tijdens de reis worden vermeden.