20-06-2012  Het internationale maritieme bedrijfsleven, waaronder de World Shipping Council en de International Transportworkers Federation, pleit voor het verplicht wegen van containers. Dit zou de veiligheid bij het vervoer van containers over zee vergroten. Volgens EVO leidt zo’n verplichting echter niet tot meer veiligheid in het containertransport. Ook stelt de organisatie dat de extra regel logistiek niet haalbaar is en acht zij de Internationale Maritieme Organisatie de verkeerde autoriteit om hierover te oordelen.

Wel beter

Volgens EVO moeten verladers wel werken aan verbetering van de kwaliteit van het stuffen van containers, maar liggen de uitdagingen voor de veiligheid van het containertransport vooral bij het maritieme bedrijfsleven zelf.

Betere procedures

Uit verschillende rapporten blijkt dat het vastzetten van containers op schepen, de stuwageplanning en onderhoudsprocedures in de internationale zeescheepvaart voor verbetering vatbaar zijn. Hoewel deze factoren werden genoemd als oorzaken voor het kapseizen van schepen en het overboord slaan van containers, wordt door de maritieme partijen de indruk gewekt dat door verladers onjuist aangemelde containergewichten de oorzaak zijn van de ongelukken.

Niet haalbaar

In het voorstel pleiten de maritieme partijen voor verplichte verificatie van het gewicht van iedere container wereldwijd, voordat ze aan boord gaan. Volgens EVO is dat onhaalbaar, al was het maar omdat het gewicht van de goederen in containers niet statisch is. Een container die bijvoorbeeld met oud papier is gevuld, wordt zwaarder in een vochtige omgeving. Verificatie van het gewicht van containers zou dan ook plaats moeten vinden binnen marges die vooraf zijn vastgesteld. Dit impliceert dat voor alle typen goederen die wereldwijd per container worden vervoerd er wereldwijd marges moeten worden gedefinieerd, gestandaardiseerd en gehandhaafd. Dit is volgens EVO disproportioneel en simpelweg niet uitvoerbaar.

Integrale aanpak

EVO streeft nationaal en internationaal naar het creëren van een veilige werkomgeving in de keten van het containertransport. Zo zet zij zich samen met haar Europese koepelorganisatie European Shippers’ Council (ESC) in voor het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder verladers bij het pakken van containers. Ook is de verladersorganisatie via de ESC nauw betrokken bij het aanscherpen van de richtlijnen voor het pakken van containers. Dat de kwaliteit van het vastzetten van de goederen door verladers nog te wensen overlaat ontkent EVO niet. Te vaak wordt een container nog verkeerd beladen, waardoor goederen gaan schuiven of er een onbalans ontstaat in de container. Maar dat probleem is niet op te lossen door verplicht wegen van de container. De werkgroepen van de Verenigde Naties erkennen dit. Zij werken daarom gezamenlijk aan een oplossing voor het veilig vervoeren van containers over zee, rails en weg. Aangezien de Internationale Maritieme Organisatie alleen gaat over het vervoer van goederen over zee, heeft zij hier geen bevoegdheden.