24-12-2012  Logistiek managers hebben meestal geen of weinig tijd om afspraken met logistiek dienstverleners op papier te zetten. Vaak wordt alleen de overeengekomen prijs vastgelegd en de logistiek dienstverlener verwijst naar de algemene voorwaarden. Een kwestie van goed vertrouwen, wordt gezegd.

EVO-juristen weten echter op basis van jarenlange ervaring dat verladers zo onnodige risico’s lopen. Een eenvoudig meningsverschil kan uitgroeien tot een geschil, met kosten voor juridische hulp en een verstoorde zakelijke relatie als gevolg. Het is dus belangrijk om alle zakelijke afspraken in een contract vast te leggen. Een EVO-modelcontract biedt hierbij hulp.

Modelcontracten

EVO-leden kunnen kosteloos gebruik maken van modelcontracten op het gebied van wegvervoer, vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, opslagcontracten of bijvoorbeeld een contract voor de complete Physical Distribution van goederen.

De modelcontracten zijn zo opgesteld en geformuleerd, dat contractanten hun gegevens en gemaakte afspraken gemakkelijk en op de juiste wijze kunnen vastleggen. De modelcontracten zijn opgesteld op basis van jarenlange juridische ervaring en in overleg met verladers, vervoerders en physicial distributors.

De modelcontracten zijn te verkrijgen bij EVO-Juridische bijstand.

Beoordelen van contractvoorstellen: maatwerk

EVO-Juridische bijstand krijgt wekelijks van EVO-leden het verzoek om contractvoorstellen te beoordelen. Vaak gaat het dan om een door een logistiek dienstverlener opgesteld contract, waarin de operatie fraai wordt beschreven. Bij nadere bestudering blijkt echter dat de logistiek dienstverlener alleen oog heeft gehad voor zijn rechten en dat hij bepaalde verplichtingen bij de opdrachtgever legt. Zoals bijvoorbeeld ongeclausuleerde bepalingen over de omvang van het transport per jaar. Zo’n bepaling krijgt al heel gauw het karakter van een omzetgarantie en die kan een ondernemer in tijden van economische crisis vaak niet geven. Het accepteren van zo’n beding betekent dat een ondernemer het risico loopt op termijn een stuk gemiste omzet te moeten afkopen.

Ook in bepalingen rond tariefaanpassingen gaat vaak veel mis. Verladers zouden eigenlijk de aan hen voorgelegde contractvoorstellen standaard door EVO-Juridische bijstand moeten laten controleren. Onze juristen wijzen op risico’s en aansprakelijkheden en adviseren wat in het contract of in de voorwaarden in uw voordeel kan worden aangepast.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze juristen, telefonisch via (079) - 3467 346, per e-mail via rechtsbijstand@evo.nl of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.