Wees voorbereid en voorkom verrassingen rond contracten in Duitsland

Leestijd 2 minuten

08-02-2021  Duitsland is een belangrijke handelspartner voor veel Nederlandse bedrijven. Om succesvol te zijn op de Duitse markt is kennis van een aantal juridische basiszaken noodzakelijk. De juridische ins en outs om goed voorbereid en succesvol zaken te kunnen doen in Duitsland komen in dit artikel in vogelvlucht aan bod. Wil je dieper op de materie ingaan? Neem deel aan het webinar dat evofenedex binnenkort samen met Strick Advocaten organiseert.

Een onderneming die de Duitse markt betreedt, kan haar verkoopactiviteiten op meerdere wijzen structureren. In de praktijk kom je hierbij verschillende juridische aspecten tegen. Om zoveel mogelijk strubbelingen te voorkomen, is het verstandig de gemaakte afspraken met je Duitse afnemer in een contract vast te leggen. Een goed doordacht contract verkleint het altijd aanwezige risico dat onduidelijkheden en geschillen over specifieke onderwerpen ontstaan. Hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Tijdens het seminar behandelen de sprekers belangrijke aandachtspunten op dit gebied.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, in de volksmond ook wel eens als ‘de kleine lettertjes‘ aangeduid, zijn ook in Duitsland bij het afsluiten en nakomen van contracten cruciaal. Nederlandse ondernemers die zakendoen met Duitsers, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijven geldende algemene voorwaarden in het Duits te vertalen. Want daarmee heb je niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten. De letterlijke vertaling van Nederlandse algemene voorwaarden naar het Duits kan problematisch zijn omdat veel juridische termen niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met de overeenkomstige Duitse termen.

Voorzorgsmaatregelen

Algemene voorwaarden moeten op rechtsgeldige wijze van toepassing worden verklaard, zodat deze onderdeel worden van de koopovereenkomst. De praktijk wijst uit dat dit vaak niet lukt. De hiervoor in Duitsland noodzakelijke instrumenten verschillen van de in Nederland gebruikelijke methodes. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland niet mogelijk de ‘Allgemeine Geschäftsbedingungen’ bij een kamer van koophandel te deponeren. Ook wordt in Duitsland een bewaargeving van de algemene voorwaarden in het buitenland niet erkend. En wat als zowel de Nederlandse verkoper als de Duitse klant naar de eigen set algemene voorwaarden verwijzen? Welke gelden er dan? Met doelgerichte voorzorgsmaatregelen kun je onaangename verrassingen voorkomen.

Eigendomsvoorbehoud

In de algemene voorwaarden die je hanteert voor Duitse klanten, verdient de regeling over het eigendomsvoorbehoud specifieke aandacht. Naar Duits recht kun je een eigendomsvoorbehoud  overeenkomen dat verder gaat dan naar Nederlands recht mogelijk is. Dit Duitse verlengde en uitgebreide eigendomsvoorbehoud biedt Nederlandse exporteurs  meer zekerheid als Duitse klanten niet betalen of failliet zijn gegaan. Inmiddels hanteren tal van verzekeringsmaatschappijen op het gebied van kredietverzekeringen als eis dat een uitgebreid en verlengd eigendomsvoorbehoud contractueel is overeengekomen bij levering aan Duitse klanten.

Samenwerking met een handelsagent of distributeur

Een vaak voorkomende variant om de Duitse markt te bewerken is de samenwerking met een handelsagent of een distributeur. Om hier een succes van te maken is het belangrijk ook op de hoogte te zijn van de (juridische) bijzonderheden die zich op dat vlak in Duitsland voordoen. Tijdens het webinar zullen ook deze aspecten ruim aan bod komen.

Wil je dieper op deze materie ingaan? Meld je aan voor het gratis webinar dat evofenedex samen met Strick Advocaten organiseert.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder