23-04-2012  De rechtbank Dordrecht heeft onlangs uitspraak gedaan over een zaak waarbij een werkgever naar de rechter gestapt omdat aan haar een boete was opgelegd van 33.000 euro wegens overtreding van de Arbeidstijdenwet. De chauffeurs van de werkgever hadden tachograafschijven ingeleverd waarop zij onjuiste aantekeningen hadden gemaakt.

Bedrijfscontrole

Een inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de voorloper van de huidige Inspectie Leefomgeving en Transport, voerde in juni 2009 een bedrijfsinspectie bij de werkgever uit voor de naleving van de Arbeidstijdenwet. Tijdens deze controle heeft de inspecteur 25 overtredingen van de Arbeidstijdenwet geconstateerd en hiervoor een boeterapport opgemaakt

Overtredingen

Uit dit rapport bleek dat het aantal gereden kilometers van de chauffeurs van de werkgever niet overeenkwamen met de kilometers die op de afstandsregistratie van de tachograafschijven stonden. Volgens de inspecteur had de werkgever dit moeten corrigeren voordat zij de schijven opnam in haar administratie; het is verboden om onjuiste aantekeningen te plaatsen op controlemiddelen.

Uitspraak

Volgens de rechter was de opgelegde boete niet onredelijk, gezien het belang van de controle op de naleving van de rij- en rusttijden in het wegvervoer en daarmee het belang van verkeersveiligheid. De rechter gaf echter toe dat het in redelijkheid niet van de werkgever kon worden gevergd dat zij iedere tachograafschijf van elke chauffeur controleert op de afstandsregistratie, gezien het grote aantal schijven. De boete werd daarom verlaagd tot 17.500 euro.

Advies

Omdat uit de stukken van deze zaak bleek dat de werkgever de tachograafschijven niet controleerde, werd de boete door de rechter niet verder verlaagd. De rechtbank suggereerde dat een steekproefsgewijze controle hier mogelijk op zijn plaats kan zijn. EVO adviseert werkgevers dan ook om dit op te nemen in de bedrijfsvoering.