Stapsgewijze invoering controlesysteem

Leestijd 2 minuten

19-11-2021  Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat een controlesysteem voor de import van goederen vanuit de EU stapsgewijs invoeren. Hierdoor hebben specifieke sectoren meer tijd om zich voor te bereiden op fysieke inspecties en een certificeringsplicht.

Een overzicht van de wijzigingen die per 1 januari worden ingevoerd, staat hierDaarnaast starten vanaf 1 juli 2022 de veterinaire, sanitaire en fytosanitaire controles op producten van dierlijke en plantaardige oorsprong. Dit gebeurt in 3 stappen.

Stap 1

Vanaf 1 juli 2022 voert het VK certificering en fysieke en identiteitscontroles in voor: 

- alle gereguleerde dierlijke bijproducten

- alle gereguleerde planten en plantaardige producten

- vlees en alle vleesproducten 

- alle overige voedingsmiddelen die niet van dierlijke oorsprong zijn, maar wel een hoog risicoprofiel hebben

De controles op levende dieren bij grenscontroleposten worden ook stapsgewijs ingevoerd vanaf 1 juli 2022. Dit is mede afhankelijk van de (aangewezen) faciliteiten die beschikbaar komen. Welke havens over een controlepost beschikken voor welk soort transporten, wordt rond de invoeringsdatums bekendgemaakt op de website van de IPAFFS. Transporten worden dan 2 keer gecontroleerd; dus zowel aan Europese als aan de Britse kant van de grens.

Stap 2

Vanaf 1 september 2022 worden certificering en materiële controles ingevoerd voor alle zuivelproducten.

Stap 3

Vanaf 1 november 2022 worden certificering en materiële controles ingevoerd voor alle overige gereguleerde producten van dierlijke oorsprong. Dit geldt ook voor samengestelde producten en visproducten.

Alle stappen staan ook (in het Engels) op deze tijdlijn.

Verplichte vooraanmelding

De verplichte vooraanmelding (pre notification) voor agro- en foodproducten (zowel dierlijke als plantaardige) blijft vanaf 1 januari 2022  gelden. Dit betekent dat de importeur deze producten vóór aankomst moet ‘vooraanmelden’ via het Britse systeem IPAFFS.

Webinar 26 november

Op 26 november organiseert evofenedex samen met VNO-NCW, MKB Nederland en de Netherlands British Chamber of Commerce een webinar waarin de nieuwe fasering ook aan de orde komt. De Britse ambassade in Den Haag, de Nederlandse ambassade in Londen en het ministerie van Economische Zaken verlenen hun medewerking aan het webinar. De bijeenkomst staat open voor leden en vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur via MS Teams. Aanmelden voor het webinar kan via een mail naar a.griffioen@evofenedex.nl.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder