09-05-2012  De Inspectie SZW heeft vandaag aangekondigd de komende tijd controles uit voeren bij bedrijven in transport en distributie. Vooral locaties in binnensteden worden bezocht. Hierbij wordt bekeken of de werkgever voldoende doet om de risico’s van agressie en geweld waaraan zijn personeel wordt blootgesteld, te beperken.

Agressie en geweld

Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de vrachtautochauffeurs in hun loopbaan te maken krijgen met agressie. In 30 procent van die gevallen is er zelfs sprake van fysiek geweld.

Agressie en geweld tegen chauffeurs komt voornamelijk voor in de binnensteden. Hier zijn de laad- en losmogelijkheden slecht, waardoor chauffeurs vaak niet anders kunnen dan ‘in de weg staan’. Ook files, te strakke planning en diefstal van lading zijn stressveroorzakers voor chauffeurs.

Sectoraanpak

Volgens de rapportage aanpak transport en logistiek 2012-2015 kent de sector transport en logistiek vier gemeenschappelijke arbeidsrisico’s:

  1. aanrijdgevaar en vallen, vooral bij het gebruik van heftrucks bij vrachtauto’s en bij het werken op en aan goederencontainers
  2. fysieke belasting die ontstaat bij zwaar tillen en een ongunstige houding
  3. geweld en agressief verkeersgedrag op de weg, strakke planningen en ladingdiefstal kunnen voor een hoge werkdruk zorgen
  4. uitstoot van schadelijke dieselgassen. Het inademen van kankerverwekkende dieseluitlaatgassen komt voor in besloten ruimten, zoals magazijnen en is een nog steeds vaak voorkomend probleem.

Risico-inventarisatie

Als de Inspectie van mening is dat agressie en geweld een veel voorkomend en bekend probleem is in bepaalde situaties, zoals bevoorrading in de binnenstad, zou zij kunnen aansturen op het verplicht uitvoeren van een Risico-inventarisatie. Hierbij wordt gekeken of de risico’s van agressie en geweld in kaart zijn gebracht door de werkgever. Ook wordt gekeken of werknemers zijn voorgelicht of instructie hebben gekregen voor het omgaan met geweld en agressie.

Kleine bedrijven

EVO vreest dat zeker de kleinere bedrijven niet tegemoet kunnen komen aan deze eisen en wil dan ook voorkomen dat dwingende handhaving wordt toegepast. De Inspectie heeft gelukkig gezegd het probleem van agressie en geweld samen met EVO en de logistieke organisaties te willen aanpakken.