19-06-2014  Bestaande afspraken rondom de milieuzones voor het vrachtverkeer worden verlengd. Dat is donderdag bekendgemaakt door de landelijke stuurgroep milieuzones vrachtverkeer, waarin de landelijke overheid, gemeenten en bedrijfsleven  zijn vertegenwoordigd.

Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer wordt verlengd tot en met 31 december 2016, zo is het voornemen. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2016.

Toegangsregime

Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken die er zijn bekrachtigd. Per 1 juli 2014 zijn er in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening.

Een milieuzone is een gemeentelijke maatregel ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Het besluit tot verlenging van het convenant moet nog bestuurlijk worden vastgesteld.

Meer informatie milieuzone