Herstel export van groot belang voor verder herstel van Nederlandse economie en welvaart

Leestijd 4 minuten

02-09-2020  De Nederlandse export heeft zich in augustus niet verder hersteld ten opzichte van de maand daarvoor. Het percentage exporterende bedrijven dat zegt in hun bedrijfsvoering last te hebben van COVID-19 stagneert net boven de 50 procent. Dit blijkt uit de Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius over de maand augustus. In juli liet deze nog een doorzettende trend van minder slechte exportcijfers zien.

De trend van steeds minder omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zet wellicht door: van -28 procent in juli naar -26 procent in augustus. Voor heel 2020 voorziet 63 procent van de bedrijven negatieve impact als gevolg van COVID-19, met een omzetderving van gemiddeld 22 procent. Deze laatste twee percentages wijken niet of nauwelijks af van de maanden ervoor.

Grote verschillen

“De monitor bevestigt ons beeld dat we er nog lang niet zijn”, aldus Rob Zomer, manager Internationaal Ondernemen van evofenedex. “Wij vermoeden dat de stagnatie van het herstel te maken heeft met het oplaaien van het virus in Europa, terwijl dit in de Verenigde Staten eigenlijk nooit is weggeweest.” 13 procent van de bedrijven ziet een positieve impact op hun zaken, al is de gemiddelde omzetplus bij deze bedrijven wel gedaald van 22 naar 18 procent. “Ook zien wij grote verschillen tussen de sectoren. Metaal, bouw en groothandel hebben het nog steeds zwaar. Voor bedrijven in digitalisering en food ziet de wereld er beter uit en ook de dienstensector herstelt zich”, aldus Zomer.

Kickstartvoucher goed voorbeeld

Zomer wijst op de noodzaak van verdere stimulering en facilitering van de export door de Nederlandse overheid. “Herstel van onze export is van groot belang voor het verdere herstel van de Nederlandse economie en welvaart. Met haar impulsagenda toont de overheid in samenwerking met brancheorganisaties ambitie, waar wij als evofenedex positief over zijn. Dit toont praktijkgerichte betrokkenheid en ondersteuning bij exportvraagstukken. Een goed voorbeeld daarvan is de Kickstartvoucher, die bedrijven in staat stelt deels gesubsidieerd hun exportstrategie tegen het licht te houden. Verder zijn er allerlei initiatieven voor digitale handelsmissies.”

Ondernemen zonder belemmeringen

Voor bedrijven is het belangrijk dat deze zonder belemmeringen internationaal kunnen ondernemen. “Daarom is het overeind houden van het CETA-handelsverdrag met Canada zo belangrijk voor onze leden, naast het uitbouwen van de handelsafspraken met de VS en goede afspraken met de Britten na afloop van de transitieperiode voor de brexit eind dit jaar. Afspraken over markttoegang, afschaffen van invoerheffingen en vereenvoudigde douanezaken helpen bij het vereenvoudigen van internationale handel. Dit is van groot belang voor het op pijl houden van ons verdienvermogen. Alleen zo kan Nederland de schulden aflossen, die het nu opbouwt met alle noodzakelijke steunpakketten.”

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder