“Het herstel is zeer broos, al denken wij wel dat bedrijven beter voorbereid zijn”

Leestijd 3 minuten

06-11-2020  In vergelijking met de eerste 6 maanden van dit jaar ziet het exporterend bedrijfsleven nog weinig verbetering in de maand oktober. Ook de verwachtingen voor de rest van het jaar liggen met een omzetdaling van 23 procent in lijn met de uitkomst van oktober. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Export Monitor van Atradius en evofenedex.

Nog steeds ervaart ruim de helft van de respondenten negatieve impact, al zijn de percentages wel iets aan het afnemen; van 66 procent in het tweede kwartaal naar 53 procent in oktober. De gemiddelde omzetdaling verbeterde ook licht, van gemiddeld min 35 procent in de maanden april, mei en juni naar min 23 procent in oktober. Steeds minder vaak is de negatieve impact van corona financieel van aard of te herleiden naar logistieke verstoringen. Een vrij stabiel percentage van 20 procent van de exporterende bedrijven denkt na over of is bezig met het verleggen van hun supply chain. Kortom, een verstoring in de goederenstroom wordt minder vaak genoemd als oorzaak van negatieve impact.

“Wij leiden daaruit af dat er steeds minder verstoringen zijn. Dat horen wij ook terug in de gesprekken met onze leden”, aldus Bart Jan Koopman van evofenedex. “Als vereniging hebben wij ons daar ook hard voor gemaakt. Zorg dat goederenstromen niet in de knel komen, ook niet nu in tal van landen nieuwe lockdownmaatregelen worden genomen. Ons logistieke systeem is van essentieel belang voor het herstel van onze economie.”

In Nederland zelf

Met 59 procent wordt vraaguitval nog steeds veel genoemd als oorzaak van negatieve impact. Anderzijds worden personele zaken als ziekte en uitval steeds vaker genoemd (20 procent). Opvallend is dat de negatieve gevolgen nu vooral ook (in verhoogde mate) in Nederland zelf worden ervaren. Van de bedrijven ervaart 13 procent positieve impact in oktober, weer iets meer dan tijdens de maanden ervoor. De omzetstijging bij die bedrijven neemt wel significant af, van plus 20 procent in het tweede kwartaal van dit jaar naar plus 12 procent in oktober. Voor het hele jaar verwacht 17 procent van de bedrijven positieve impact te ervaren en op een mooie omzetplus van 11 procent uit te komen.

Ondersteuning nog lang nodig

Koopman toont zich tevreden met de weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven, maar houdt wel een slag om de arm. “Deze meting is over oktober, net voordat veel Europese landen weer in (gedeeltelijke) lockdowns gingen. Het herstel is zeer broos, al denken wij wel dat bedrijven beter voorbereid zijn. Bovendien komt het effect van de onzekerheid over het al dan niet bereiken van een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, een heel belangrijke markt voor Nederland, daar nog bovenop. Wij verwachten dan ook dat de komende maanden lastig zullen zijn en blijven voor de export, en dat de publieke en publiek-private ondersteuning nog lang nodig zal zijn.”

Het grootste deel van de ondervraagde exporteurs, 38 procent, verwacht dat het nog tot volgend jaar zomer zal duren alvorens de situatie zich heeft genormaliseerd.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder