Nog veel inspanning nodig om export weer op gang te krijgen

Leestijd 3 minuten

05-10-2020  Volgend op een stapsgewijze verbetering in de afgelopen maanden na de eerste grote klap in april en mei, ziet het exporterend bedrijfsleven de situatie in september stagneren. Dit beeld komt naar voren uit de maandelijkse Corona Monitor van evofenedex en Atradius. 58 procent van de bedrijven ervaart negatieve impact op hun business. De omzetdaling ten opzichte van september 2019 bedraagt gemiddeld 26 procent. Overigens krijgt 12 procent van de bedrijven juist een impuls door de COVID-19-pandemie en groeit zelfs met gemiddeld 15 procent.

“Hoewel er gelukkig genoeg bedrijven zijn waar het goed mee gaat, maken wij ons bij evofenedex enorm zorgen over deze tendens”, aldus Bart Jan Koopman. “Zeker als straks de steunpakketten ophouden, verwachten we een na-ijleffect op de bedrijfsvoering.” De directeur van evofenedex denkt daarbij aan verder verlies van omzet, investeringsuitstel en reorganisaties, en zelfs faillissementen. “Er is goed contact tussen overheid en bedrijfsleven, onder andere via de internationale actieagenda over stimulerende maatregelen, zoals een betere toegankelijkheid van financiering en het financieel instrumentarium, exportkredietverzekeringen en digitale missies. Wij denken alleen dat die maatregelen langer nodig zullen zijn en waar mogelijk geïntensiveerd moeten worden.”

Internationale zakenreizen essentieel

Als evofenedex krijgen wij van onze leden ook steeds meer signalen dat zij grote behoefte hebben om na lange tijd hun zakenpartners in het buitenland te bezoeken of juist nieuwe contacten te leggen. Dat gaat toch lastig op afstand via de digitale snelweg. De overheid zou onder bepaalde omstandigheden internationale zakenreizen als essentieel kunnen bestempelen. Dit gezien het grote belang van de export voor het herstel van de Nederlandse economie en onze toonaangevende rol in de wereldhandel.

Webinar

De Corona Monitor over september is voorlopig de laatste in een reeks. Op dinsdag 6 oktober om 15.00 uur vatten evofenedex en Atradius de afgelopen 6 edities nog eens samen en blikken zij vooruit naar de maanden die voor ons liggen in het Trends in Export Corona webinar. Kijk op Trendsinexport.nl voor meer informatie en om je aan te melden.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder