Naar buiten? Eigen verklaring en werkgeversverklaring benodigd!

Leestijd: 3 minuten

21-01-2021  Het kabinet wil een avondklok invoeren die ervoor moet zorgen dat sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren worden beperkt. Daarover vindt vandaag een debat plaats in de Tweede Kamer.

Vanaf naar verwachting aanstaande zaterdag tot woensdag 10 februari 04:30 uur zou de avondklok moeten gaan gelden, tussen 20:30 uur – 04:30 uur. Het is dan wel toegestaan om voor werk de straat op te gaan als dat noodzakelijk is. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor werknemers in transport en logistiek.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het naar buiten gaan voor werk, wordt grotendeels neergelegd bij de werkgever, met het verzoek aan alle werkgevers om goed om te gaan met deze verantwoordelijkheid. Als mensen zonder geldige reden naar buiten gaan, bedraagt de boete 95 euro.

Twee formulieren

Als het noodzakelijk is dat een werknemer voor werk naar buiten gaat, dan moet de werknemer het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. In dit formulier geeft de werknemer aan dat hij voor werk genoodzaakt is buitenshuis te zijn. Dit formulier wordt door de werknemer zelf gedagtekend.

Tevens moet hij/zij een Werkgeversverklaring kunnen tonen, waarin de werkgever verklaart dat de werknemer tijdens avondklokuren voor werk buiten/onderweg moet zijn. Dit tweede formulier hoeft niet gedagtekend te zijn en wordt voor een langere periode afgegeven door de werkgever. Ondertekening door een direct leidinggevende is voldoende.

Digitaal

Deze formulieren mogen ook digitaal worden getoond, bijvoorbeeld via de telefoon. Beide formulieren worden via www.rijksoverheid.nl/avondklok beschikbaar gesteld. Het is niet de bedoeling dat werkgevers eigen formulieren maken. De overheid stelt op haar website tevens een uitgebreid informatiepakket met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

Internationaal goederenvervoer uitgezonderd

Internationaal goederenvervoer over de weg is uitgezonderd van de avondklok en heeft geen formulier nodig om de straat op te gaan.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder