Coronacrisis - Bedrijfsleven presenteert Internationale actieagenda COVID-19

Nadenken over hoe wij straks onze internationale handel zo snel mogelijk kunnen oppakken

23-04-2020  Het Nederlandse bedrijfsleven heeft donderdag 23 april de Internationale actieagenda COVID-19 gepresenteerd aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel. Dit is mede namens evofenedex gedaan door Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. In de agenda doen wij voorstellen om ervoor te zorgen dat internationale ketens van bedrijven goed kunnen blijven functioneren.

Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex benadrukt: “Nederland is een open economie die voor circa een derde van zijn bruto binnenlands product en werkgelegenheid afhankelijk is van de export van goederen en diensten. Deze internationale afhankelijkheid maakt dat de huidige coronacrisis vergaande gevolgen heeft voor de concurrentiepositie en het internationale verdienvermogen van de Nederlandse economie. Zowel op de korte als op de (middel)lange termijn.”

Hiervoor is het volgens Koopman belangrijk dat:

  • het vrije verkeer van goederen, personen en diensten binnen de Europese interne markt wordt gewaarborgd
  • de concurrentiekracht van het mkb wordt hersteld en versterkt
  • de handelsrelaties van de Europese Unie met derde landen worden geoptimaliseerd

EU-plan voor herstart

Het is van belang nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden, stelt Koopman. "Tegelijkertijd denken wij na over de periode na de coronacrisis, zodat we zo snel mogelijk onze internationale handel kunnen oppakken."

Het bedrijfsleven vraagt daarom een gecoördineerd EU-plan om de herstart van de economie in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Veel mkb-bedrijven zijn immers afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten. Ook is het belangrijk dat het kabinet maatregelen neemt tegen ongeoorloofde staatssteun en protectionisme in het buitenland.

Videopresentatie

De Internationale actieagenda COVID-19 werd virtueel gepresenteerd met een videoboodschap van Kaag en De Boer nu door de coronacrisis persoonlijk contact tot een minimum is beperkt. De Boer bedankt in deze videoboodschap de branches, die hebben meegewerkt aan de actieagenda.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder