Rechten, plichten en loonschalen blijven hetzelfde in 2020

Leestijd: 1 minuut

04-06-2020  Vanwege de grote economische onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben TLN, VVT en FNV het initiatief genomen om de lopende cao beroepsgoederenvervoer ongewijzigd voort te zetten tot 1 januari 2021. De leden van de vakbonden hebben hiermee ingestemd.

De cao eindigde op 31 december 2019, en de leden van de vakbonden FNV, CNV en De Unie hadden tot 1 juni jl. de gelegenheid om te reageren op het voorstel. De bonden hebben hiermee ingestemd en op 2 juni is de overeenkomst door de betrokken partijen ondertekend.

Algemeen bindend

De partijen zullen het ministerie van SZW verzoeken om de cao ook nu algemeen bindend te verklaren, zodat de cao van toepassing blijft op alle bedrijven in de sector.         

Geen loonaanpassing

Dit houdt verder in dat er in 2020 geen loonaanpassingen zullen plaatsvinden en dat alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, inclusief regelingen inzake overwerk, vakantiegeld en vrije dagen.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder