Coronacrisis – Digitalisering douanezaken versneld door Covid 19

Tijdelijk of blijvend pakket digitale maatregelen? Interview met douanespecialist Godfried Smit van evofenedex

14-04-2020  Om de gevolgen van de door Covid 19 veroorzaakte problemen te duiden met het oog op douanezaken, spreken wij vandaag met één van de douanespecialisten van evofenedex: Godfried Smit. Hij is secretaris van de Raad voor Internationale Handel, waar veel douane-experts van leden bij aangesloten zijn. Ook is Godfried onze belangrijkste vertegenwoordiger bij de Europese koepelorganisatie European Shippers' Council (ESC). Vanuit die rol heeft hij ook goed zicht op de douaneontwikkelingen binnen Europa en aan de buitengrens van de EU.

Wat heeft de Douane te maken met Covid 19?

“De Douane treedt op als de ‘huisarts’ bij goederentransacties met landen van buiten de EU. Als het gaat om specifieke goederen doet de Douane een beroep op specialisten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij gevaarlijke goederen en fytosanitaire inspecties.”

Hoe zit het ook al weer met medische beschermingsmiddelen?

“Douanewetgeving is vooral afkomstig uit Brussel. Die wetgeving wordt toegepast door onder meer de Douane. Zo kwam deze al aan het begin van de coronacrisis voor de vraag te staan hoe om te gaan met medische beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Uiteindelijk is in Nederland geen vorderingsbesluit gekomen, mede door signalen uit onze achterban, omdat dit potentiële importeurs te zeer zou afschrikken. Ook is er een vereenvoudigde procedure opgesteld voor bedrijven die deze middelen willen doneren.”

Gaan douanezaken door Covid 19 naar geheel digitale procedures?

“In een rommelige periode als de huidige vormen papieren documenten een risico. Niet alles loopt zoals gewoonlijk, waardoor documenten niet of niet op tijd aankomen. Volgens de normale procedures kunnen goederen hun weg niet vervolgen als bepaalde documenten er niet zijn. Deze worden dan vastgehouden bij de Douane. Dit is bijvoorbeeld het geval bij certificaten voor de wijnhandelaren. Ook voor deze situaties zijn nu tijdelijke versoepelingen ingesteld. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt tijdelijk aanleveren van zogenaamde certificaten in elektronische vorm mogelijk. Of dit na de eerste fasen van deze crisis zo zal blijven, is zeker niet gegarandeerd, maar zou voor het bedrijfsleven natuurlijk wel optimaal zijn.”

Zijn er aandachtspunten die nog niet zijn gerealiseerd?

“Een deel van de oorsprongscertificaten die nodig zijn om een verlaagd tarief dat volgt uit een handelsverdrag aan te tonen, moet normaliter ook op papier worden aangeleverd. Dat kan ook achteraf binnen een bepaalde termijn. Momenteel is het door de coronacrisis onzeker of originele oorsprongscertificaten (tijdig) zullen worden ontvangen. Hierdoor liepen importeurs het risico een claim van de overheid te krijgen, ter grootte van het verschil tussen het preferentiële tarief en het algemene tarief. Voor een deel is het probleem al opgelost door Europees ingrijpen. Nederland kijkt, mede op verzoek van evofenedex, ook nog naar de gevolgen van te laat aanleveren van de documenten.”

Wat zijn andere belangrijke tijdelijke maatregelen?

“Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën biedt ook de mogelijkheid uitstel te krijgen voor de betaling van invoerrechten en accijnzen. De Douane bekijkt samen met het bedrijfsleven hoe deze faciliteit moet worden ingericht. Want het kan niet de bedoeling zijn dat bij uitstel van betaling door een faillissement van een verlader, de douane-expediteur het slachtoffer wordt. Deze laatste moet het uitstel wel daadwerkelijk aanvragen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de Douane in dit soort gevallen tijdelijk niet invordert bij de dienstverlener.”

Controleert de Douane nu ook onze grenzen binnen de EU?

“Bij grenzen binnen de EU heeft de Douane formeel geen rol. Wel wordt soms douanepersoneel uit België ingezet. Ook daar houden we de zaken in de gaten. Bij de Europese Commissie en de Benelux hebben we verzocht alert te blijven op de positie van de lichte vrachtauto en de bestelauto. Het verkeersaanbod wordt momenteel gescheiden tussen vrachtauto’s en alle andere. De Commissie deelt onze mening dat de bestelauto ook voorrang moet krijgen en gaat hier aandacht aan besteden.”

Heb je nog een laatste advies voor bedrijven?

“Natuurlijk! Als een van de meest actieve leden binnen het Overleg Douane Bedrijfsleven voert evofenedex wekelijks overleg met de Douane. Hierbij bespreken wij gezamenlijk de problemen waar onze leden tegenaan lopen. De Douane denkt daarbij actief mee en zoekt samen met ons naar oplossingen. Bij de NVWA is dat niet anders. Belangrijk is dat je problemen waarmee je wordt geconfronteerd met ons deelt. Dan hebben wij de kans een oplossing te bereiken. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als je problemen direct doorgeeft aan de adviseurs van onze Ledenservice!”

Wil je dit moment aangrijpen om je douaneprocessen eens goed door te lichten? Je kunt onze experts mee laten kijken en een advies ontvangen over hoe in jouw organisatie zaken kunnen worden geoptimaliseerd. Neem contact op.
 

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder