Kleurcodering zorgt voor meer voorspelbaarheid in beleid lidstaten

Leestijd: 2 minuten

14-10-2020  Binnen de Europese Unie zijn er afspraken gemaakt over de kleurcodes die landen hanteren voor hun coronabesmettingsgraad. Dit omdat reizigers geconfronteerd werden met onduidelijke informatie over de verschillende landen. Om dit te verduidelijken publiceert de EU binnenkort een kaart van Europa met kleurcodes per land, die regelmatig geactualiseerd wordt. De afstemming tussen de lidstaten is een belangrijk onderdeel van de Internationale actieagenda COVID-19. Binnen deze agenda zetten evofenedex, partnerorganisaties en overheden zich in om de negatieve gevolgen van de pandemie zoveel mogelijk te beperken.

Ondernemers worden geconfronteerd met een lappendeken van regels en procedures per EU-land. En met onduidelijke informatie over gebieden met een groot of klein besmettingsgevaar, en met onduidelijke reisvoorschriften. Hier moet de kaart van Europa die de EU binnenkort publiceert, helderheid in scheppen. De kleurcodes op deze kaart bepalen in hoeverre een land of omringende landen maatregelen mogen nemen door bijvoorbeeld reisbeperkingen op te leggen. Dit zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid is over de maatregelen in de EU.

Kleurcodes

De kleurcodes per land (groen-oranje-rood) worden vastgesteld door het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) op basis van de drie gegevens: relatief aantal besmettingen over de laatste twee weken, percentage positieve tests over de afgelopen week, aantal tests op 100.000 inwoners. Die gegevens leveren de lidstaten aan.  Als een land onvoldoende informatie aanlevert, blijft dat land grijs op de kaart.  Bij code oranje of rood mogen (omringende) landen beperkingen opleggen. Voor reizigers kan er dan bijvoorbeeld een quarantaineperiode of een negatieve coronatest worden verplicht. De lidstaten hebben afgesproken elkaar ten minste 48 uur van tevoren te informeren over eventuele beperkingen. Bij het ECDC zijn ook de data per individueel land beschikbaar (op tweewekelijkse basis). Zo kunnen bedrijven de trend in een bepaald land volgen en door een verandering van kleur een mogelijke aanscherping van de maatregelen zien aankomen.

Alert blijven

De uitvoering van de afspraken tussen de lidstaten vindt plaats op basis van vrijwilligheid, daarom moeten we alert blijven op onwenselijke ontwikkelingen. Doel van de publiek-private samenwerking binnen de Internationale actieagenda COVID-19 is dat de internationale handel weer optimaal gaat functioneren. Hiervoor is vrij verkeer van goederen en personen binnen de interne markt een belangrijke randvoorwaarde. Een soepele doorgang van al het goederenvervoer bij grenzen blijft daarbij hoofdprioriteit.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder